c S
Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov 05.05.2020 Novi rok na podlagi novele ZIUZEOP-A. Velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence.

Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je v svojem 52. členudoločila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE.

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9.5.2020 (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.

Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31.5.2020.
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije, 5. 5. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.