c S

Banke lahko začnejo zagotavljati podjetjem likvidnost

20.04.2020 Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju ključnh ukrepov, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Vlada se zaveda, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva. za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Čeprav so gospodarskim družbam za blažitev posledic epidemije COVID-19 že na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, bodo za oživitev proizvodnje potrebovala še dodatne finančne instrumente, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Poroštvo bo dano za kredite odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, zato lahko banke že te dni začnejo sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost podjetjem.

V naslednjih paketih ukrepov se bo Vlada posvetila razvojni pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z najvišjo dodano vrednostjo. Okrevanje gospodarstva bo v prihodnjih mesecih ključno. 

Celotna novica je na voljo tukaj.


Vir: Ministrstvo za finance , 20. 4. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.