c S
Rok za oddajo davčnega obračuna DohDej za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 03.04.2020 Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 28. 3. 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. 5. 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. 6. 2020.

Splošno

Zaradi razglasitve epidemije bolezni COVID-19 je Vlada Republike Slovenije pripravila več ukrepov. Prvi ukrepi so vključeni v Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju – ZUIJP (Ur.l. RS, št. 36/2020) in veljajo od 28. 3. 2020. Z ZUIJP se je podaljšal rok za predložitev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) na podlagi drugega odstavka 297. člena ZDavP-2 za koledarsko leto 2019 ter tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 in rok za oddajo obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2020, ki ju predloži zavezanec v davčnem obračunu DDPO. Rok se je podaljšal iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020, ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, se rok izteče 1. 6.2020.

Poleg tega se z ZIUJP podaljšuje tudi rok za predložitev letnih poročil za preteklo leto AJPES, prav tako na 31. 5. 2020.

Davčni zavezanec, ki namerava v obračunu DohDej za leto 2019 priglasiti ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2020 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence, kot to določa 5. odstavek 308. člena ZDavP-2.

Ostalim zavezancem, ki morajo davčni obračun DohDej oddati zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti, začetka insolvenčnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, prenehanja zaradi statusnega preoblikovanja ali zaradi smrti, se roki za predložitev obračuna DDPO ne spreminjajo.


Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.