c S
Rok za oddajo davčnega obračuna DDPO za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 03.04.2020 Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 28. 3. 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna DDPO za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. 5. 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. 6. 2020.

Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Zavezancem, ki imajo davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki je različno od koledarskega leta, se rok za oddajo obračuna DDPO, ki se izteče v času veljavnosti ZIUJP, podaljša za 2 meseca, iz 3 mesecev po koncu obdobja na 5 mesecev po koncu obdobja.

Splošno
Zaradi razglasitve epidemije bolezni COVID-19 je Vlada Republike Slovenije pripravila več ukrepov. Prvi ukrepi so vključeni v Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju – ZUIJP (Ur.l. RS, št. 36/2020) in veljajo od 28. 3. 2020. Z ZUIJP se je podaljšal rok za predložitev obračuna DDPO na podlagi drugega odstavka 358. člena ZDavP-2 za koledarsko leto 2019 ter tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 in rok za oddajo obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2020, ki ju predloži zavezanec v davčnem obračunu DDPO. Rok se je podaljšal iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020, ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, se rok izteče 1. 6.2020.

Poleg tega se z ZIUJP podaljšuje tudi rok za predložitev letnih poročil za preteklo leto AJPES, prav tako na 31. 5. 2020.

Prav tako se zavezancem, ki imajo davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki je različno od koledarskega leta, in se jim bo rok za predložitev obračuna na podlagi tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2 iztekel v času veljavnosti ZIUJP, rok za predložitev obračuna podaljša za dva meseca.

Ostalim zavezancem, ki morajo davčni obračun DDPO oddati zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, začetka ali konca insolvenčnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, začetka postopka prisilne poravnave ali prenehanja zaradi statusne spremembe, se roki za predložitev obračuna DDPO ne spreminjajo.


Vir: FURS, 2. 4. 2020
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.