c S
FURS je izdal obvestilo glede odloga plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 ali plačila na obroke. 30.03.2020 FURS je izdal obvestilo glede odloga plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 ali plačila na obroke. Priložena sta obrazec in navodila za izpolnjevanje.

Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %).

Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:

 • obročno plačilo ali odlog plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 (za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju).
  Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo.
   
 • obročno plačilo ali odlog plačila davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec uspe dokazati, da bi s pomočjo obročnega plačila oz. odloga plačila davka lahko preprečil hujšo gospodarsko škodo (npr. stečaj), ki grozi njegovemu podjetju.
   
 • obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec predloži pravnomočen sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
   
 • obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec plačilo ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.).
   
 • obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti (največ 12 mesečnih obrokov).
  Obrok mora znašati najmanj 200 EUR. Drugih pogojev ni.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje

Obrazec za odlog plačila (FURS)
Navodila za izpolnjevanje

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Vloga se lahko vloži za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) do sprejetja sklepa Vlade RS, da so prenehali razlogi za ukrepe, uvedene s tem zakonom.

Vlogo zavezanec odda:

- Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register
- Elektronsko


Več v dokumentu:Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.