c S
Poenostavljen prikaz izplačil nadomestil plače v času koronavirusa 23.03.2020 V tabeli so na poenostavljen način prikazane situacije in s tem povezane višine nadomestil, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja.