c S
Poenostavljen prikaz izplačil nadomestil plače v času koronavirusa 23.03.2020 V tabeli so na poenostavljen način prikazane situacije in s tem povezane višine nadomestil, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja.

Tabela: Plačnik plača / nadomestila

 

Več v dokumentu: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščinzaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2

 
Vir: MDDSZ, 23. 3. 2020Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.