c S
Podaljšanje roka za zaključek začasnega uvoza na podlagi zvezka ATA 26.03.2020 Finančna uprava sporoča, da zaradi trenutnih razmer nekateri gospodarski subjekti v določenem roku ne morejo ponovno izvoziti blaga, ki je bilo predhodno dano v začasni uvoz na podlagi zvezkov ATA.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da se lahko na podlagi zahtevka imetnika zvezka ATA, rok za zaključek postopka podaljša v skladu s členom 251/3 Carinskega zakonika Unije (oziroma 17. členom Istanbulske konvencije). Zahtevek se vloži pri carinskem organu, ki je postopek odobril.


Vir: FURSČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.