c S
Omejitev izvoza zaščitne opreme 24.03.2020

V zvezi z ukrepi zaradi koronavirusa je Vlada 19.3.2020 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov.

Uredba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/2020 in začne veljati  21.3.2020 (vstavi povezavo na Uradni list). Evropska komisija je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L77 I z dne 15. 3. 2020, str. 1) in določila, da se za izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic, pri čemer morajo ti upoštevati zadostno oskrbo v državi in v Uniji. Brez ustreznega dovoljenja je izvoz blaga, ki je naveden v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/402, prepovedan.

Nacionalna uredba opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje in usklajevanje med organi pri oceni ustreznosti namena izvoza na podlagi dejavnikov iz tretjega odstavka 2.člena Uredbe 2020/402/EU, vsebino in obliko vloge, postopek izdaje dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.

Podjetja lahko zaradi izrednih okoliščin razen po pošti posredujejo skenirane podpisanevloge v elektronski obliki na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si.

V skladu z 5. členom nacionalne uredbe Finančna uprava Republika Slovenije pri izvozu preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/402/EU, spremlja ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe. Če blaga, za katerega je na podlagi Izvedbene uredbe 2020/402/EU potrebno izvozno dovoljenje, ob  predložitvi blaga v postopek izvoza ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ zahtevanega carinskega postopka ne odobri in o tem obvesti ministrstvo.


Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.