c S
Dodatno plačilo za dodatno delo 23.03.2020 Na Ministrstvu za jvno upravo odločno zanikajo informacije, da je v pripravi predlog o znižanju plač zaposlenih v javnem sektorju, kot posledici virusne epidemije. Izpostavljajo, da so vse napore intenzivno usmeril v zagotavljanje dodatnega plačila za dodatno delo.

Veljavna ureditev že sedaj omogoča, da se zaposlenim, ki so najbolj ogroženi zaradi nujnosti opravljanja nalog v času epidemije, izplačajo dodatki k plači. Vlada bo zagotovila, da se bo zaradi izjemnih okoliščin in naporov, ki jih zaposleni vlagajo, da bomo epidemijo premagali, zagotovilo še dodatno plačilo vsem, ki so zaradi nastale situacije najbolj obremenjeni. Pri tem ne gre le za medicinsko osebje, temveč za vse, ki pomagajo pri zaščiti in varnosti prebivalstva ali z drugimi nalogami pomagajo, da se zagotovi izvajanje nujnih javnih storitev. Tisti, ki bodo dodatno obremenjeni, bodo tudi temu primerno dodatno plačani, za kar bodo zagotovljena posebna sredstva. Pri tem poudarjamo zavedanje vlade, da nikakršna finančna sredstva ne odtehtajo nadčloveških naporov in zavzetosti, ki jih izkazujejo vsi, ki sodelujejo in polno delujejo v naših prizadevanjih za omejitev in ustavitev epidemije korona virusa.

Poleg tega Vlada pripravlja dodaten paket za razbremenitev gospodarstva. To je zaradi epidemije še posebej prizadeto, zato nova vlada z različnimi ukrepi ves čas nastopa mandata dela na tem, da bi bile posledice čim blažje. Hkrati bo storila vse, kar je v njeni moči, da se bo čim prej po koncu epidemije gospodarstvo zagnalo s polno močjo. 


Vir: MJU