c S
Obvestilo glede carinjenja in komuniciranja zaradi možnosti omejevanja širjenja »korona virusa – COVID-19« 18.03.2020 Finančna uprava sporoča, da do preklica uvajajo ukrepe poslovanja s carinskimi zavezanci z namenom, da čim bolj omejijo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«.

Obveščamo vas, da se carinjenje lahko izvaja, pri čemer priporočamo, da gospodarski subjekti v največji možni meri uporabljajo poenostavljene carinske postopke.

V primeru, da bo potrebno opraviti carinsko kontrolo, je treba delovati samozaščitno. Cariniki bodo pri izvajanju carinskih kontrol uporabljali zaščitno opremo.

Komuniciranje

Če potrebujete za izvedbo carinskega postopka informacijo s strani uslužbenca Finančne uprave, pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada. Objavljene so na spletni strani FURS.

Za splošne informacije o izvajanju carinskih formalnosti lahko pošljete vprašanje tudi na Generalni finančni urad na naslov  gfu.fu(at)gov.si ali na naslov Matjaz.Trost(at)gov.si. Za splošne informacije s področja trošarin in okoljskih dajatev pa na naslov  trosarine.fu(at)gov.siVir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.