c S
Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa 13.03.2020 Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa.

Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. 

Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si ali pokličite na INFO telefon 02 234 12 60. 

Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. 

Posamezni instrumenti so navedeni na povezavi tukaj.Vir: Slovenski podjetniški sklad, 12. 3. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.