c S
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov 10.03.2020

V Uradnem listu št. 14/2020 je bila objavljena Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2019 znaša 35,37 odstotka.

Številčne podatke za preostala leta najdete na portalu FinD-INFO v Tabela 01 – DAVKI.  


Vir: FinD-INFOČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.