c S
Upokojencem konec meseca 3,2 odstotka višje pokojnine 19.02.2020

V zvezi z redno uskladitvijo pokojnin, ki bo izvedena konec februarja, po objavi podatka Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) o povprečni mesečni bruto plači, izplačani v letu 2019, je Svet zavoda 18. februarja 2020 odločal o uskladitvi pokojnin in potrdil povišanje v višini 3,2 odstotka. Uskladitev pokojnin se opravi pri izplačilu pokojnine za mesec februar, s poračunom za mesec januar.

Redna uskladitev pokojnin se po ZPIZ-2 izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar-december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Pri tem uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.

Naslednja uskladitev pokojnin, ki bo izredna, bo konec leta. Po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin bi vsi upokojenci prejeli znesek v višini 6,50 evra.

Državni svet pa je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe zakona, po katerem bi bila uskladitev izražena v odstotkih. Ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti bi bila izredna uskladitev tako v višini enega odstotka.

Vir: ZPIZ in FinD-INFO


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.