c S
Oddaja v najem poslovnemu subjektu 14.01.2020

Uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja -> Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske stroške vzdrževanja premoženja, morajo zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na FURS vložiti najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. To torej velja le v primeru če fizična oseba oddaja premoženje v najem pravni osebi ali fizični osebi z dejavnostjo. Če oddaja v najem drugi fizični osebi je rok za oddajo napovedi in za uveljavljanje morebitnih dejanskih stroškov 28.2.2020.

Vir: FURS, 13. 1. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.