c S
Spremembe pri izdajanju listin o nadzoru 27.12.2019 Furs obvešča uvoznike, da bo Evropska komisija dne 1. 1. 2020 uvedla novo aplikacijo za izdelavo listin o nadzoru po izvedbenih uredbah (EU) 2016/670 (železni in jekleni izdelki) in izvedbeni uredbi (EU) 2018/640 (izdelki iz aluminija). Nova aplikacija za izdelavo listin o nadzoru zahteva za izdajo več podatkov o uvozu, kot je bilo to do sedaj.

Pripravljen je novi obrazec zahtevka za izdajo listine o nadzoru-kovinski izdelki (verzija 5), ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izdajo listine o nadzoru.

Da bo delo pri izdaji listin o nadzoru potekalo čim bolj tekoče, bo Oddelek za TARIC, kot pristojni organ za izdajo listin o nadzoru, od 30. 12. 2019 naprej sprejemal le zahtevke za izdajo listine o nadzoru na novem obrazcu (verzija 5).

Naslov uvoznika/prejemnika in deklaranta/zastopnika je lahko le uradni naslov družbe, to je naslov, ki je vpisan v registru EORI številk in davčnem registru. Polja s podatki o deklarantu/zastopniku se izpolnjuje le v primeru, ko zahtevek za listino o nadzoru namesto uvoznika vloži njegov pooblaščenec.

Vsebinsko se omenjeni izvedbeni uredbi nista spremenili - pogoji za izdajo listine o nadzoru za uvoz železnih in jeklenih izdelkov ter izdelkov iz aluminija so ostali enaki, kot do sedaj. Tudi postopek izdaje listin o nadzoru bo potekal enako, kot do sedaj.

Novi obrazec zahtevka za izdajo listine o nadzoru je dostopen na spletni strani Furs

Vir: Furs


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.