c S
Prvi nadzor obdavčitve luksuznih avtomobilov zaključen 19.12.2019 Na Finančni upravi RS (FURS) izvajajo nadzore pri nekaterih zavezancih, ki svoje luksuzne avtomobile registrirajo v tujini, dejansko pa jih uporabljajo pa v Sloveniji in se na ta način želijo izogniti plačilu davka v Sloveniji.

Do sedaj so zaključili en postopek inšpekcijskega nadzora, v katerem smo zavezancu, ki je dve svoji vozili registriral v tujini, naložili za 219 tisoč EUR dodatnega davka, ki jih je zavezanec tudi že plačal. Pri ostalih odprtih zadevah se postopki nadaljujejo, številne primere pa bodo še uvedli. Statistične podatke in ostale podrobnosti bodo sporočili po zaključku akcije.

Na FURS so analizirali uporabo vozil s tujimi registracijami, ki se praviloma uporabljajo v Sloveniji, uporabniki vozil pa so slovenski rezidenti. Ugotavljajo, da je ena izmed oblik zlorab ta, da slovenski rezidenti (fizične osebe) ustanovijo družbo v drugi državi članici EU zgolj z namenom, da se preko družbe izvede nakup in registracija luksuznih vozil in na ta način izogiba plačilu dajatev v Sloveniji. Pripravljeni so bili izbori, nadzori so v teku. V postopkih nadzora ugotavljajo, da se dejansko vozila uporabljajo v Sloveniji s strani slovenskih rezidentov kar pomeni, da bi morala vozila biti registrirana v Sloveniji in da bi morale biti tudi vse dajatve plačane v Sloveniji. Glavni namen navedenih transakcij je, da se doseže nižja obremenitev z dajatvami, ki so povezane z nakupom in registracijo vozil, kot bi bila obremenitev takšnih vozil v Sloveniji.

Ker je dokazovanje v teh primerih praviloma povezano z mednarodno izmenjavo informacij, kar vpliva na podaljšanje časa nadzora, je bil v tem času dokončan en postopek nadzora, kjer je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek (slovenska pravna oseba) pri dobavitelju/prodajalcu v Sloveniji nabavil dve osebni vozili visokega cenovnega razreda in pri tem navedel naziv in naslov svoje poslovne enote v EU ter tujo identifikacijsko številko za DDV. Na ta način je dobavitelj vozila uveljavil oprostitev plačila DDV in tudi oprostitev plačila DMV v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da sta obe vozili  sicer registrirani v drugi državi članici, vendar se dejansko nahajata in uporabljata v Sloveniji. V postopku nadzora je bil dodatno obračunan davek na dodano vrednost v znesku 94 tisoč EUR in davek na motorna vozila v znesku 125 tisoč EUR. Skupaj torej 219 tisoč EUR davka.

Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.