c S
Cene v novembru 2019 v povprečju višje – na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni za 0,1 30.11.2019 Drobnoprodajne cene so se v povprečju v novembru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene hrane.


Cene v novembru na letni ravni v povprečju višje za 1,4 %

V novembru 2019 smo imeli na letni ravni 1,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 2,0-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju zvišale za 3,3 %, cene blaga pa za 0,5 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,0 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 0,8 % oz. 0,2 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so po 0,4 odstotne točke prispevale višje cene hrane (sadje se je podražilo za 10,2 %, meso pa za 4,5 %) ter višje cene raznovrstnega blaga in storitev (med temi se je zasebno zdravstveno zavarovanje podražilo za 14,0 %). K letni inflaciji so 0,3 odstotne točke prispevale še višje cene storitev iz skupine oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 7,4 %); 0,2 odstotne točke pa so prispevale višje cene gostinskih storitev (za 3,8 %).

Letno inflacijo so na drugi strani za 0,3 odstotne točke ublažile nižje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 5,5 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 5,3 %). 

Cene v novembru na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v oktobru 2019.

V mesecu novembru ni bilo večjih podražitev, ki bi izraziteje vplivale na mesečno inflacijo. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale dražje storitve zavarovanja (za 2,2 %) ter dražje sveže ali ohlajeno sadje (za 3,6 %), 0, 2 odstotne točke pa vse ostale novembrske podražitve. 

Na drugi strani so mesečno inflacijo nižale nižje cene nastanitvenih storitev (za 4,7 %), počitniških paketov (za 2,1 %) ter naftnih derivatov (tekoča goriva za 1,8 %, goriva in maziva za osebna vozila za 1,4 %); vsaka od omenjenih skupin je inflacijo znižala za 0,1 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2019 1,4-odstotna (v novembru 2018 je bila 2,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,0-odstotna). Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake kot v oktobru.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,3 %, blago pa za 0,3 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 0,8 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se znižale za 1,0 % oz. 0,2 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2019 v državah članicah EMU 0,7-odstotna (v septembru 2019 je bila 0,8-odstotna). V državah članicah EU je bila 1,1-odstotna (v septembru 2019 je bila 1,2-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (−0,5-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,2-odstotna); v Sloveniji je bila 1,5-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija


Vir: SURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.