c S

Kombinirana nomenklatura EU za leto 2020

28.11.2019 Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2020.

V Uradnem listu EU L 280/2019, z dne 31. 10. 2019, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1776, z dne 9. oktobra 2019, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Uredba začne veljati 1. januarja 2020.

Spremembe Kombinirane nomenklature EU v letu 2020:


Vir: FURS, 28. 11. 2019


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.