c S

Peter Jenko na čelu Finančne uprave RS

27.11.2019

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2019 Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS) s petletnim mandatom in z možnostjo ponovnega imenovanja. Dosedanji namestnik generalne direktorice FURS z današnjim dnem prevzema vodenje organa.

Peter Jenko prevzema Finančno upravo RS v dobri »kondiciji«, saj je rast javnofinančnih prihodkov leta 2018 v primerjavi z letom 2017 znašala 6,9 odstotka (pobranih je bilo 16,6 milijarde evrov), davčni dolg pa se je v letu 2018 znižal za 4,9 odstotka. Peter Jenko delovanje organa odlično pozna, saj v Finančni upravi RS na različnih funkcijah, predvsem nadzornih in vodstvenih, deluje že celotno svojo profesionalno kariero.


Peter Jenko, generalni direktor Finančne uprave RS | Avtor FURS

»Finančna uprava deluje dobro, zato bomo nadaljevali začete projekte. Bom pa poskrbel, da čim prej pripravimo Program dela za leto 2020 in v njem definiramo prioritetne naloge Finančne uprave, s katerimi bomo izboljšali njeno delovanje tako na storitveni strani kot tudi na strani nadzora. V naslednjem letu pa bomo pripravili novo strategijo dela Finančne uprave za obdobje 2021 do 2026. Novi projekti bodo šli v smeri nadaljnje digitalizacije, če bodo za to seveda zagotovljena sredstva. Čaka nas prenova nekaterih odmernih procesov, ki še delujejo na starih informacijskih sistemih, področje nadzora bo zaznamovalo vedno več podatkov, ki se zlivajo v podatkovna skladišča Finančne uprave, nadaljevali bomo z učinkovito uporabo orodij za avtomatično zaznavo tveganj in uporabo prediktivne analitike. Več podatkov pa nam bo omogočalo, da nekatere obveznosti opravimo tudi namesto zavezancev. Pri tem bomo šli naprej po poti pripravljanja predizpolnjenih obračunov in napovedi,« je ob nastopu funkcije povedal Jenko.

Kdo je Peter Jenko?

Peter Jenko je diplomirani pravnik. V Davčni upravi Republike Slovenije se je zaposlil leta 2001 na področju davčnega postopka. Leta 2011 je prevzel vodenje davčnega nadzora, področje mednarodne izmenjave informacij in registra. Aktivno je sodeloval pri združitvi Davčne in Carinske uprave v Finančno upravo RS (FURS) leta 2014 in v novem organu najprej postal direktor uprave za nadzor, leta 2016 pa namestnik generalne direktorice FURS. Pomembno vlogo je imel pri modernizaciji in racionalizaciji davčnega nadzora, sodeloval pa je pri številnih uspešnih projektih, med drugim tudi pri večkrat nagrajenemu projektu vpeljave davčnih blagajn in vpeljavi avtomatiziranega sistema zaznave tveganj.

Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.