c S
Stališče vlade do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov 18.11.2019

Vlada je na 89. dopisni seji med drugim sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov.

Vlada je na dopisni seji sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede skladnosti dopolnjenega predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Vlada ocenjuje, da je predlagani dopolnjeni predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Fiskalni svet je na podlagi predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, ki mu ga je vlada posredovala konec septembra letos, sredi oktobra pripravil oceno skladnosti predloga s fiskalnimi pravili. Vlada je stališče do te ocene sprejela na četrtkovi seji.

Vlada je v začetku novembra sprejela dopolnjen predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021, v katerega je vključila učinke konec oktobra sprejetih sprememb zakonodaje v Državnem zboru. Na tej podlagi je Fiskalni svet pripravil novo oceno izvajanja fiskalnih pravil, ki jo je objavil v četrtek.

Fiskalni svet tudi po pregledu dopolnjenih predlogov proračunskih dokumentov ugotavlja formalno skladnost s fiskalnimi pravili, a ponovno navaja, da projekcije javnofinančnih gibanj spremljajo precejšnja tveganja, na katera je opozoril že v svoji oceni sredi oktobra.

Vlada je podrobnejša pojasnila glede nedoslednosti med napovedmi nekaterih postavk ter predlaganimi oziroma veljavnimi ukrepi podala že v svojem četrtkovem stališču do ocene Fiskalnega sveta, v katerem hkrati pojasnjuje, da ima na voljo instrumente ukrepanja, če se uresničijo tveganja, ki so sestavni del priprave vseh proračunskih dokumentov. Iz enakih razlogov zato vlada ocenjuje, da je predlagani dopolnjeni predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Vlada pri tem poudarja, da je zaradi potencialnih tveganj predvidela odhodke državnega proračuna v letu 2020 za približno sto milijonov pod zgornjo mejo iz okvira za pripravo proračunov, kar zagotavlja izvajanje prorčuna, skladno s fiskalnimi pravili. Prav tako je bila narejena analiza občutljivosti. Vlada ponovno poudarja, da so pri pripravi projekcij napovedi odhodkov in izdatkov vedno prisotna tveganja, za pripravo boljših ocen pa je potrebno najprej pridobiti ex-post učinke zakonodaje.

Vir: Ministrstvo za finance. 15. 11. 2019


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.