c S
Povprečna plača za september 2019 za 0,8 % nižja od plače za prejšnji mesec 15.11.2019

Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

Povprečna plača za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR bruto oz. 1.105,26 EUR neto; od plače za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

Glavni razlog, da je bila povprečna plača za september 2019 nižja od povprečne plače za avgust 2019, so bila nižja izredna izplačila, izplačana s plačo za september 2019.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2019 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,3 % oz. realno za 2,6 %.

Povprečna plača za september 2019 nižja od plače za avgust 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za september 2019 se je v primerjavi s plačo za avgust 2019 v zasebnem sektorju znižala za 1,3 %, v javnem sektorju pa je bila približno enaka plači za avgust 2019.

Povprečna neto plača za september 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za september 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.518,24 EUR), sledila ji je povprečna plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.512,66 EUR).

Povprečna plača za september 2019 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Najvišjo povprečno neto plačo za september 2019 so imeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 1.199,86 EUR in je bila za 8,6 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.000,72 EUR in je bila za 9,5 % nižja od slovenskega povprečja).

Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, september 2019


Vir: SURS, 15. 11. 2019

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.