c S
Objavljene spremembe dokumentov pojasnil FURS (Podrobnejši opis) 13.11.2019 FURS je objavil nekaj sprememb dokumentov v izdanih pojasnilih (podrobnejši opis): požarna taksa, obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, obdavčitev z davkom od premoženja, obdavčitev z davkom na dediščine in darila, ter obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Finančna uprava je na svoji spletni strani z dne, 12. novembra 2019 objavila naslednje spremembe pojasnil:

- Požarna taksa; 2. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)

- Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč; 4. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)

- Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin; 3. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)

- Obdavčitev z davkom od premoženja; 5. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)

- Obdavčitev z davkom na dediščine in darila, 3. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)

- Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila; 6. izdaja, oktober 2019 (8. 11. 2019)


Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.