c S

Vlada potrdila obrambni program in opravila številna kadrovanja

01.06.2023 08:03 Vlada je na seji potrdila srednjeročni obrambni program 2023-2028, ki med prednostne naloge uvršča izgradnjo več vojaških zmogljivosti. Izvedla je tudi več kadrovskih potez.

Program je vlada sprejela na podlagi resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, so v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) navedli v sporočilu po seji vlade.

Iz programa izhaja, da bo ministrstvo za obrambo med razvoj prednostnih vojaških zmogljivosti uvrstilo srednji pehotni bataljon, srednji bojni izvidniški bataljon in module srednje bataljonske bojne skupine. Modernizacija oborožitve opreme bo usmerjena v doseganje srednjeročnih razvojnih prioritet, ob tem bo ministrstvo pospešilo razvoj domače obrambne industrije.

>> Več: Vlada potrdila obrambni program in opravila številna kadrovanja