c S

Ali lahko sindikati, delodajalci in politika dosežejo konsenz glede krajšanja delovega časa?

13.06.2022 08:23 Odkar je nova vlada v koalicijsko pogodbo zapisala možnost skrajšanja delovnega časa, postaja ta ideja vse bolj aktualna. Toda pred zakonsko uvedbo te možnosti potrebujemo širok konsenz vseh strani - politike, delodajalcev, sindikatov in stroke.

Koncept 40-urnega delovnega tedna je star že 100 let, družba pa se je v tem času močno spremenila, zato v zadnjem obdobju vse bolj privlačna postaja zamisel o skrajšanem delovnem času, kar pomeni bodisi štiri dni po osem ur bodisi pet dni po šest ur. Ideja o skrajšanem polnem delovnem času ima tudi podporo sindikatov, pravi Matija Drmota iz Zveze svobodnih sindikatov. "To seveda pomeni, da plačilo ostane enako, da se delovna in pokojninska doba štejeta enako kot ob 40-urnem delovnem tednu," je poudaril Drmota.

>> Več: Ali lahko sindikati, delodajalci in politika dosežejo konsenz glede krajšanja delovega časa?