c S
Za neposreda plačila v kmetijstvu država namesto kapice uvaja z degresijo 24.09.2021 15:59 Za kmetijska gospodarstva po novem veljalo, da bodo v celotnem programskem obdobju iz naslova razpisov lahko prejela le 800. 000 evrov. Medtem bodo v živilsko-predelovalnem sektorju pri investicijah še vedno veljale različne maksimalne vrednosti.