c S
Izdaja odločb in izplačila sredstev za čebelarske ukrepe 23.09.2021 18:03

Agencija je danes izdala 91 odločb na podlagi Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 / Sklop B. Skupaj bo izplačanih 457.201,16 evrov.

 Namen ukrepa je spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja. Čebelarji bodo prijeli nakazilo sredstev v prihodnjem tednu.

Prav tako bodo v prihodnjem tednu izplačana sredstva izvajalcem in podizvajalcem na podlagi pogodb sklenjenih v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 za ukrepe:

  • Usposabljanje v čebelarstvu,
  • Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze,
  • Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov,
  • Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji in
  • Aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov.
  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja