c S

Izteka se vrsta ukrepov za blažitev posledic epidemije

30.06.2021 07:48 Danes se izteka vrsta ukrepov za pomoč gospodarstvu in zaščiti delovnih mest v okviru dosedanje protikoronske zakonodaje. Med drugim se iztekata ukrepa povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo ter subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Slednjemu se sicer obeta podaljšanje.

Subvencioniranje začasnega čakanja na delo je bil najbolj izdaten ukrep, s katerim je vlada že kmalu po razglasitvi epidemije covida-19 priskočila na pomoč delodajalcem, bil pa je tudi večkrat podaljšan. Od nekaj več kot 1,6 milijarde evrov izplačane pomoči za ohranitev delovnih mest v času od marca lani do konca maja letos je bilo za subvencioniranje čakanja na delo izplačanih 547 milijonov evrov, dodatno je država za te delavce poravnala tudi za skupaj 124 milijonov evrov socialnih prispevkov.

Podoben ukrep je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki je bil uveljavljen 1. junija lani. Po izračunih fiskalnega sveta je bilo za delavce, ki v koronskih časih delajo skrajšani delovni čas, do konca maja izplačanih 56 milijonov evrov.

Samo še danes je na voljo tudi povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ni mogoče organizirati dela na domu. Enako velja glede nadomestila za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, denimo varstva otrok.

Izteka se tudi izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete in verske uslužbence. Tega so imeli upravičenci na voljo že v času prve razglasitve epidemije lani spomladi, nato pa v nekoliko spremenjeni obliki spet od oktobra dalje. Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci so lahko uveljavljali tudi povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok. Do konca letošnjega maja je bilo za te oblike pomoči izplačanih 363 milijonov evrov.

Skupaj 228 milijonov evrov pa je bilo od oktobra lani do konca maja izplačanih v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do te pomoči so bile upravičene pravne in fizične osebe, ki jim je epidemija covida-19 bistveno okrnila opravljanje dejavnosti.

Še danes lahko zavezanci za davek vlagajo tudi vloge za odlog plačila oz. obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu s protikoronskimi zakoni. Prav tako se izteka jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij, ki sicer nikdar ni zaživela v predvidenem obsegu.

Ljubljana, 30. junija (STA)
Foto: STA