c S

Vlada sprejela proračunski razrez za leti 2022 in 2023

28.06.2021 03:59 Ljubljana, 24. junija (STA) - Vlada je danes sprejela zgornji meji proračunskih izdatkov za prihodnji dve leti. Za leto 2022 so v predlogu sprememb državnega proračuna predvideni skupni odhodki v višini 13,30 milijarde evrov, za leto 2023 pa predlog proračuna predvideva največ 13,05 milijarde evrov odhodkov.

Razrez upošteva zgornjo mejo odhodkov državnega proračuna za leti 2022 in 2023, kot je določena z odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, so sporočili po seji vlade.

Za leto 2022 se tako zgornja meja izdatkov glede na sprejeti proračun za prihodnje leto zvišuje za 701,5 milijona evrov, v letu 2023 pa je načrtovanih za 255,2 milijona evrov manj skupnih odhodkov kot v letu 2022.

"Pri tem smo upoštevali, da bodo za leto 2022 še veljale izjemne okoliščine, ki omogočajo odstop od fiskalnih pravil, medtem ko je za leto 2023 že predvidena pot postopnega uravnoteženja salda državnega proračuna," je zapisalo finančno ministrstvo.

Vlada je določila tudi terminski načrt priprave predloga sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predloga državnega proračuna za leto 2023. Predlagateljem je naložila, da do 15. avgusta pripravijo predloge finančnih načrtov, skladne s sprejetim razrezom.

Usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 in pripravo proračuna za leto 2023 je vlada sprejela konec maja, ko je napovedala, da bodo v obeh letih v ospredju ukrepi za okrevanje, podprti z evropskimi viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Cilj je, da se proračunski primanjkljaj postopoma znižuje - na 4,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2022 in na 3,6 odstotka BDP v letu 2023. Predloga mora državnemu zboru predložiti najpozneje do 1. oktobra.