c S

Inšpektorat za okolje in prostor v boju proti nezakoniti trgovini z odpadki

11.05.2021 09:20

Inšpektorat za okolje in prostor je projektni partner v projektu Waste Force, ki v boju proti nezakonitemu ravnanju in nezakoniti trgovini z odpadki povezuje organe, ki sodelujejo pri kaznivih dejanjih, povezanih z odpadki v celotni izvršilni verigi, vključno z okoljskimi inšpektorati, organi kazenskega pregona, carino, policijo in tožilci tako v Evropi kot v azijsko-pacifiški regiji.

V petek, 7. 5. 2021 je potekala spletna zaključna konferenca projekta Waste Force: kateri je prisostvovalo več kot 120 udeležencev (poleg projektnih partnerjev, sodelujočih na izobraževanjih tudi predstavniki Evropske komisije, Sekretariata Baselske konvencije, Europola, Interpola in drugih organizacij). Glavna tema konference je bila predstavitev dela ter končnih rezultatov projekta na področju boja proti nezakoniti trgovini z odpadki in kaznivih dejanj na tem področju.

Projekt Waste Force financira Sklad Evropske unije za notranjo varnost – Police (ISFP).  Njegov cilj pa je povečati operativne dejavnosti in zmogljivosti organov, ki sodelujejo v boju proti nezakoniti trgovini in ravnanju z odpadki z:

  • razvojem novih praktičnih orodij in metodologij;
  • izvajanje dejavnosti za krepitev zmogljivosti več zainteresiranih strani in
  • podporo operativnemu sodelovanju med nadzornimi organi v Evropi in nadzornimi organi iz Azijsko-pacifiške regije, ene glavnih ciljnih regij pošiljk nezakonitih odpadkov.

Projekt si bo prizadeval tudi za krepitev mednarodnega operativnega povezovanja med Evropo in azijsko-pacifiško regijo z dejavnostmi izmenjave informacij in namenskih materialov za usposabljanje.

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor