c S
Pahor začel postopke za izvolitev novih članov uradniškega sveta 12.04.2021 20:37 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Predsednik republike Borut Pahor je začel postopke za izvolitev novih članov in članic uradniškega sveta. Ker želi imenovati strokovnjake s področja javnega sektorja, ki ustrezajo visokim zahtevam, je danes na pristojne fakultete univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem naslovil prošnjo, naj mu posredujejo morebitne predloge.

Trenutni sestavi uradniškega sveta 11. avgusta poteče šestletni mandat. Uradniški svet šteje dvanajst članov, izmed katerih tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja, tri člane izmed sebe izvolijo uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti, štiri člane pa imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, so sporočili iz urada predsednika.

Zato je danes pristojne fakultete univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem zaprosil, da mu posredujejo morebitne predloge ustreznih strokovnjakov. Zaželeno je, da predloge za tri člane uradniškega sveta pošljejo do 17. maja.

Pahor je sicer v skladu z zakonom o javnih uslužbencih 30. marca podpisal odlok o razpisu volitev v uradniški svet, s katerim je določil, da bodo volitve članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov 1. junija. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 7. april. Predsednik republike je prav tako izdal sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov uradniškega sveta.

Odlok in sklep o imenovanju komisije za izvedbo volitev članov uradniškega sveta sta bila objavljena v uradnem listu 2. aprila.