c S
Za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin skoraj sedem milijonov evrov 12.04.2021 13:22 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let. Predvideva se sofinanciranje 25 enot v vzhodni kohezijski regiji. Skupna višina sredstev do leta 2023 znaša dobrih 6,92 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih, je zapisano na spletni strani ministrstva.

V razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine organizirane kot samostojne ali dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od štiri do šest oseb.

Na razpisu lahko kandidirajo javni socialnovarstveni zavodi, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb, duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb.

Predvideno je sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6,92 milijona evrov, od tega 5,54 milijona evrov oz. 80 odstotkov sredstev EU, in 1,38 milijona evrov proračunskih sredstev.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v uradnem listu do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne pozneje kot do 31. marca 2023.

Upravičeni stroški vključujejo med drugim nakup nepremičnine, zemljišč, gradnjo, obnovo, stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom, storitev zunanjih izvajalcev in DDV.

Prvi rok za prijavo je 10. maj, drugi 2. julij in tretji oz. skrajni rok pa je 30. avgust do 15. ure.