c S
Banka Slovenije pri odlogih plačevanja kreditov pričakuje aktivnejšo vlogo bank 12.04.2021 09:50 Ljubljana, 12. aprila (STA) - V Banki Slovenije glede nezmožnosti odplačevanja kreditov zagovarjajo uporabo dolgoročno vzdržnih rešitev. Znova ugotavljajo, da je lani sprejeti protikrizni ukrep, vezan na moratorije, dosegel svoj namen. "Ob nadaljevanju podpore denarne in fiskalne politike zato aktivnejšo vlogo pričakujemo tudi od bank," so izpostavili.

"Banke in hranilnice so v okviru lani sprejetega protikriznega ukrepa, vezanega na moratorije, od aprila lani do marca letos moratorije odobrile 24.028 kreditojemalcem. Daleč največ vlog so komitenti oddali v mesecih po razglasitvi epidemij, spomladi in novembra lani. V ostalih mesecih, vključno ob izteku veljave zakona, večjih porastov nismo zabeležili," so povzeli.

Opozorili so, da soočanje s posledicami koronske krize, ki traja več kot eno leto, zahteva dolgoročno vzdržne rešitve. "Od bank tudi po koncu ukrepa obveznega moratorija pričakujemo skrbno poslovanje in presojo vseh alternativ pri razreševanju težav njihovih komitentov. V okvir tega spada tudi možnost t. i. komercialnega moratorija, ki je običajen ukrep tudi v nekriznih razmerah, vendar brez drugačne regulatorne obravnave," so izpostavili.

Kot so pojasnili, se zanj lahko kadarkoli dogovorita banka in stranka, ki začasno ni zmožna odplačati dela svojega kredita. Takšen dogovor kreditojemalcu omogoči možnost daljšega oz. kasnejšega odplačila kredita, hkrati pa banki zagotovi, da dobi povrnjen kredit. Zaradi povišanih tveganj posameznih izpostavljenosti morajo banke komitente ustrezno prerazvrstiti in po potrebi oblikovati dodatne oslabitve oz. rezervacije.

Ker takšna praksa ne naslavlja problematike dolgotrajnejše nezmožnosti odplačevanja kreditov, v Banki Slovenije zagovarjajo iskanje dolgoročno vzdržnih rešitev. "Posledično tudi od bank pričakujemo, da aktivno pristopijo k morebitnim težavam svojih komitentov. Pričakujemo individualno obravnavo komitentov in morebitno prestrukturiranje njihovih obveznosti v okviru rednih zakonskih možnosti in regulatorne obravnave," so podčrtali.

Banke in hranilnice so od aprila lani do konca marca odobrile 1474 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 506,1 milijona evrov. Od tega je bilo na podlagi zakona, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 99 posojil v skupni vrednosti 78,8 milijona evrov, so danes sporočili.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje bank Slovenije so sredi februarja na vlado naslovili pobudo za podaljšanje odloga plačila kreditnih obveznosti. Vlada rešitve, po katerih bi se nekaterim kategorijam posojilojemalcev omogočil dodaten odlog do konca leta, snuje v okviru predloga dopolnitve šestega protikoronskega zakona. A za to bi morala pridobiti soglasje Evropskega bančnega organa.