c S
DZ o demografskem skladu in načrtu za okrevanje in odpornost 28.02.2021 10:08 Novi teden bo zaznamovala celotedenska seja, ki bo med drugim namenjena obravnavi zakona o nacionalnem demografskem skladu. Potem ko je vlada razkrila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, bodo o njem poslanci razpravljali na četrtkovi izredni seji.

Zakon o demografskem skladu v drugi obravnavi

Prihodnji teden bo namenjen seji, na kateri bo DZ obravnaval zadeve iz terminskega programa DZ za februar. Seja bo izredna, s čimer bo omogočeno sodelovanje poslancev na daljavo, saj izvedba redne seje na daljavo ni mogoča. Na njej bodo poslanci med drugim po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o jamstvu RS v Panevropskem generacijskem skladu. Ta predvideva, da bi Slovenija zagotavljala jamstvo temu skladu v višini dobrih 70 milijonov evrov.

Med odmevnimi točkami bo tudi druga obravnava predloga zakona o Nacionalnem demografskem skladu. Odbor DZ za finance je sprejel vrsto dopolnil k predlogu, opozicija pa je sejo odbora obstruirala. Menijo namreč, da sta za tako pomemben zakon pred obravnavo v DZ nujna javna razprava in socialni dialog, žugajo tudi z možnostjo referenduma. Predlog med drugim predvideva, da bo sklad vsako leto vplačal 40 odstotkov prejetih dividend in 40 odstotkov kupnin od prodaje naložb v pokojninsko blagajno. 10 odstotkov dividend bo namenjenih sofinanciranju politike za skrb za starejše, 10 odstotkov pa za ukrepe družinske politike.

Na dnevnem redu seje je med drugim tudi prva obravnava vladnega predloga novele stanovanjskega zakona, ki vsebuje najnujnejše spremembe in tudi rešitve za več javnih najemnih stanovanj.

Na izredni seji o načrtu za okrevanje in odpornost

V četrtek pa bo potekala tudi izredna seja, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicijskih SD, LMŠ, Levici in SAB razpravljali o pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zahtevo so vložili, še preden je vlada z osnutka umaknila oznako interno. Na vlado je namreč letelo precej kritik zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega instrumenta za okrevanje po koronski krizi. Poslanci strank KUL so prepričani, da je o tako pomembnem dokumentu za prihodnji razvoj države ključna široka javna razprava.

Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je kritike ves čas zavračal in poudarjal, da so v pripravo načrta vključili širok nabor deležnikov od gospodarskih združenj do socialnih partnerjev. Minuli teden pa je vlada vendarle razkrila vsebino osnutka. Ta predvideva, da bo Slovenija lahko v okviru mehanizma črpala do 5,2 milijarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, preostanek bodo povratna.

A so pobudniki izredne seje kritični tudi do same vsebine osnutka načrta. O njem je po razkritju že razpravljal odbor za zadeve EU, ki je vsa priporočila opozicijskih poslanskih skupin zavrnil.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 1. 3.

9.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali postopek za oceno ustavnosti dela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in dela družinskega zakonika ter zahtevo vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o socialnem varstvu in zakona o duševnem zdravju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EEED9A77FE0BCF92C125868700473EF0

12.00 začetek 63. izredne seje DZ s poslanskimi vprašanji premierju Janezu Janši in ministrski ekipi (do 8.) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=9065E1BCEAC3318EC1258681002ED4D6

TOREK, 2. 3.

8.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, na kateri se bodo dogovorili od delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3A2C409B309B23B9C1258684003B12E2

9.00 nadaljevanje 63. izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o urejanju trga dela, predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, novelo zakona o prijavi prebivališča, novelo zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 in novelo stanovanjskega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=9065E1BCEAC3318EC1258681002ED4D6

SREDA, 3. 3.

9.00 nadaljevanje 63. izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o urejanju trga dela, predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, novelo zakona o prijavi prebivališča, novelo zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 in novelo stanovanjskega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=9065E1BCEAC3318EC1258681002ED4D6

ČETRTEK, 4. 3.

10.00 izredna seja DZ, na kateri bodo na zahtevo opozicijskih strank SD, LMŠ, SAB in Levice obravnavali predlog priporočila v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=8DA880511D354835C12586810030EAA8

PETEK, 5. 3.

10.00 nadaljevanje 63. izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o urejanju trga dela, predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, novelo zakona o prijavi prebivališča, novelo zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 in novelo stanovanjskega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=9065E1BCEAC3318EC1258681002ED4D6

Ljubljana, 28. februarja (STA)
Foto: STA