c S
Vodje trajnostnega razvoja v finančnem sektorju pridobivajo na pomenu 27.02.2021 11:37 Ljubljana, 27. februarja (STA) - Le 15 odstotkov podjetij v finančnem sektorju ima zaposlenega vodjo trajnostnega razvoja. A gre za kadre, katerih pomen v podjetjih se bo krepil skupaj s pomenom trajnosti v panogi, ugotavlja raziskava Inštituta za mednarodne finance (IIF) in britanske veje podjetja Deloitte.

IIF in britanski Deloitte sta v globalni raziskavi med strokovnjaki za trajnostni razvoj in drugimi vodilnimi kadri ugotavljala, kakšno vlogo ima vodja trajnostnega razvoja (Chief Sustainability Officer - CSO) pri odzivanju na okoljska, socialna in upravljavska vprašanja. V anketi je sodelovalo 80 strokovnjakov za trajnostni razvoj in vodilnih kadrov v več kot 70 družbah za upravljanje premoženja, zavarovalnicah in bankah v Evropi, Severni Ameriki, Aziji ter trgih v razvoju.

"Ponudniki finančnih storitev imajo s trajnostnim financiranjem in z lastnim razvojem lahko ključno vlogo pri prehodu sveta na nizkoogljično gospodarstvo," je v sporočilu za javnost navedla odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo Barbara Žibret Kralj. Izpostavila je pomen skupinskega dela in vodij, ki morajo imeti strateško vlogo in široka pooblastila. "Vsako podjetje mora poiskati svoj edinstven pristop, ki bo najbolje ustrezal njegovi strukturi in kulturi," je prepričana.

Vodja trajnostnega razvoja je avtoriteta na področju družbene odgovornosti, ki na podlagi preučevanja in predvidevanja sprememb v zunanjem trajnostnem okolju pomaga preoblikovati poslovni model podjetja. Po mnenju skoraj vseh anketirancev v raziskavi bodo imeli vodje trajnostnega razvoja v naslednjih dveh letih vse vidnejšo vlogo, saj bo tudi trajnost vse bolj pomembna za panogo.

"Reševanje podnebne krize zahteva skupne ukrepe, pobudo zanje pa morajo dajati podjetja po vsem svetu," je dodala Žibretova. "Vodje trajnostnega razvoja lahko k temu prispevajo s konkretnimi, merljivimi dejanji, zato potrebujejo temu ustrezna pooblastila. Večji vpliv bodo imeli, bolj bodo lahko pomagali svojim organizacijam na vseh ravneh poslovanja," je izpostavila.

Anketa je sicer ugotovila, da ima manj kot 15 odstotkov anketiranih organizacij zaposlenega nekoga na položaju vodje trajnostnega razvoja, vendar jih več kot 75 odstotkov zaposluje osebo s podobnimi ali enakimi zadolžitvami, kot je denimo vodja za okoljska, socialna in upravljavska vprašanja.

Naloge vodij trajnostnega razvoja se po organizacijah razlikujejo, vendar raziskava opredeljuje tri glavne odgovornosti te funkcije: razumevanje zunanjega okolja in komuniciranje ugotovitev organizaciji, pomoč organizaciji pri preoblikovanju strategije ter aktivacija, osveščanje in povezovanje zaposlenih v organizaciji za doseganje ciljev na področju trajnosti.

Anketiranci sicer vidijo vodjo trajnostnega razvoja kot osebo s strateško vlogo in širokimi pooblastili, ki je odgovorna za integracijo okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanj v različna poslovna področja organizacije. Pri njegovem delu so torej bistveni mreženje in odlično poznavanje organizacije ter njenega poslovanja, so še zapisali v Deloittu Slovenija.