c S
ZZZS lani za širitve zdravstvenih programov in boljše vrednotenje obstoječih namenil dodatnih 219 milijonov evrov 26.02.2021 15:47 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je lani za širitve zdravstvenih programov in boljše vrednotenje obstoječih programov skupaj namenil 219 milijonov evrov dodatnih sredstev, zaradi epidemije pa je bilo manj zdravstvenih storitev od načrta, izhaja iz predloga poročila zavoda za lani, ki je bil danes pred upravnim odborom ZZZS.

Zaradi epidemije covida-19, ki je vplivala na vsa področja aktivnosti zavoda, so morali razpoložljive zmogljivosti zdravstvenega sistema hitro preusmeriti v oskrbo covidnih bolnikov in druge ukrepe za obvladovanje epidemije, so zapisali v zavodu po obravnavi predloga letnega poročila na seji upravnega odbora. Predlog pa bo morala obravnavati še skupščina zavoda.

Celotni prihodki ZZZS so lani znašali 3,25 milijarde evrov, celotni odhodki pa 3,34 milijarde evrov, izhaja iz letnega poročila, ki so ga v zavodu predstavili že januarja. V strukturi odhodkov so zagotovili 68,9 odstotka sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14,4 odstotka za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 13,3 odstotka za denarne dajatve in povračila ter 1,9 odstotka za zdravljenje v tujini.

ZZZS je v pogodbenem letu 2020 sklenil pogodbe s skupno 1667 izvajalci zdravstvenih storitev, od tega je bilo zasebnikov s koncesijo 1466, javni zdravstveni zavod pa je bil 201.

Od dodatnih 219 milijonov evrov, ki so jih na podlagi splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 in pripadajočimi aneksi namenili za širitve zdravstvenih programov in za boljše vrednotenje obstoječih programov, so za širitve programov namenili 118 milijonov evrov oz. 54 odstotkov, 101 milijon evrov oz. 46 odstotkov pa za boljše vrednotenje oziroma povišanje cen zdravstvenih storitev predvsem zaradi uveljavitve višje plačne lestvice v zdravstvu.

V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo lani predpisanih 17.531.064 receptov za zdravila za izdajo v lekarnah. V osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 14,8 milijona obiskov pri osebnem družinskem zdravniku, otroškem in šolskem zdravniku, osebnem ginekologu in fizioterapevtu ter obiskov patronažne službe. V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljenih 5,7 milijona obiskov, v zobozdravstveni dejavnosti pa 1,9 milijona. V akutno bolnišnično obravnavo je bilo sprejetih 340.388 primerov. Za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, pa je bilo izdanih 507.843 naročilnic.

Obseg zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje po dejanski izvedbi, se je povečal tudi v letu 2020, tako denimo ortopedske operacije rame in hrbtenice. Vendar pa zaradi epidemije te spodbude lani še niso dale pričakovanega učinka, so še navedli v ZZZS.