c S
GZS prešla na digitalno pripravo in podpisovanje pogodb 26.02.2021 14:19 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je uspešno prešla na digitalno pripravo, podpisovanje in shranjevanje pogodb s poslovnimi partnerji, so sporočili iz podjetja Genesis, ki je oblikovalo procesni dokumentni sistem eGenDoc. Ta v GZS predstavlja platformo za digitalizacijo različnih delovnih postopkov, od nabave do potnih nalogov.

"V GZS smo v zadnjih dveh letih naredili velike korake pri digitalizaciji poslovanja, pri čimer smo postopoma digitalizirali ključne procese, ki povezujejo veliko število deležnikov. Z digitalizacijo obvladovanja pogodb smo v prvi vrsti izboljšali urejenost pogodbene dokumentacije in poenostavili izvajanje obligacijskih razmerij," je izpostavil direktor za digitalizacijo v GZS Uroš Snedic.

Pogodbe v digitalni obliki nastanejo v modulu e-Procesi, kjer so, glede na tip pogodbe, oblikovani različni postopki priprave in potrjevanja. Pooblaščeni podpisniki pogodbe digitalno podpišejo z uporabo podpisne komponente GenDoxy in kvalificiranega digitalnega potrdila, shranjenega na računalniku. Na tak način je uporabnikom omogočeno, da za podpisovanje uporabijo digitalna potrdila, ki jih že uporabljajo pri drugih digitalnih storitvah, na primer eUprave.

Digitalno podpisane pogodbe pošljejo partnerjem preko rešitve e-Pisarna za vodenje prejete in oddane pošte. Prek te rešitve evidentirajo tudi podpisane pogodbe, ki jih prejmejo v digitalni ali papirni obliki s strani pogodbenih partnerjev. Prejete pogodbe ne glede na obliko digitalno shranijo v registru pogodb in aneksov e-Pogodbe ter povežejo s postopkom priprave v e-Procesih.

"Zelo smo ponosni, da lahko organizacije z našimi informacijskimi rešitvami, kot je recimo procesni dokumentni istem, izvajajo tako hitre in hkrati velike korake pri digitalizaciji poslovanja. Digitalizacija obvladovanja pogodb predstavlja pomemben dosežek za vsako organizacijo," je dodal direktor Genisa Janko Štefančič.