c S
Predlagane spremembe nezadostne za reševanje statusa vojakov po 45. letu 24.09.2020 16:00 Ljubljana, 24. septembra (STA) - V treh sindikatih s področja obrambe ocenjujejo, da predlagane spremembe zakona o obrambi niso zadostne in pravične za reševanje statusa vojakov po 45. letu. Kot menijo, bi bila prava rešitev ukinitev starostne meje in uvedba pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ministru za obrambo Mateju Toninu očitajo tudi kršenje pravil socialnega dialoga.

Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat vojske, obrambe in zaščite in Sindikat pilotov ministrstva za obrambo so na poslance DZ naslovili poziv, naj ponovno razmislijo o spremembah obrambne zakonodaje, na katere v sindikatih opozarjajo že vrsto let. Predlagane rešitve so namreč po njihovi oceni "zelo nestrokovne in v nasprotju z obstoječo sodno prakso".

Navidez so rešitve zelo všečne, vsebinsko in v praksi pa po mnenju sindikatov nesprejemljive, je navedeno na spletni strani Sindikata ministrstva za obrambo. Med drugim tako predlagajo izbris določbe, ki predvideva plačilo dodatka za pripravljenost pripadnikov pogodbene rezerve. Po njihovem mnenju je namreč določba diskriminatorna do tistih pripadnikov stalne sestave, ki tega dodatka ne prejemajo.

Predlog zakona po oceni sindikatov pripadnikom Slovenske vojske tudi ne podaja jasnih in trajnih zagotovil o ureditvi karierne poti po 45. letu starosti. Predlog sicer določa, da lahko vojak sklene pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti za nadaljnjih 10 let z možnostjo podaljševanja, in sicer na formacijskih dolžnostih, ki jih s sklepom določi minister na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Kot opozarjajo v sindikatih, pa se sklep ministra lahko iz leta v leto spreminja, kar pomeni, da lahko iste dolžnosti uvrsti na ta seznam ali pa jih z njega umakne. Poleg tega bodo vojaki, ki bodo tako delali do 55. leta, dejansko v še slabšem položaju kot doslej. Če pogodba ne bo podaljšana, se bodo namreč ponovno znašli "na trgu delovne sile", kar gotovo ni motivacija za zaposlitev v vojski.

Zato v sindikatih zagovarjajo predlog ukinitve starostne meje 45 let za zaposlitev v vojski in uvedbo pogodbe za nedoločen čas, s čimer bi zagotovili enake možnosti v karierni poti. Predlagane spremembe namreč po njihovem prepričanju ne odpravljajo neenakosti do ostalih zaposlenih v javnem sektorju, pač pa jih še dodatno poglabljajo, predvsem v škodo pripadnikov Slovenske vojske.

Obenem v sindikatih ugotavljajo, da vlada vztraja pri reševanju statusa vojakov preko zakona o obrambi, ki potrebuje dvotretjinsko večino, čeprav je ustavno sodišče izrecno opredelilo, da se delovnopravno področje na obrambnem področju lahko preprosto rešuje preko splošnih predpisov.

Prav tako ministru za obrambo Mateju Toninu v sindikatih očitajo kršenje socialnega dialoga, saj že v več primerih ni zahteval mnenja sindikatov, čeprav je to "njegova zakonska in predvsem moralna dolžnost".

DZ bo predlog zakona o obrambi, ki je na matičnem odboru prejel zadostno dvotretjinsko večino navzočih članov odbora, na plenarni seji obravnaval in o njem odločal v torek.