c S
DZ za odpravo krivic v pokojninskem sistemu 24.09.2020 16:28 Ljubljana, 24. septembra (STA) - DZ je brez glasu proti sprejel dopolnitve pokojninskega zakona, ki so jih predlagali v SDS. Dopolnitve izenačujejo pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje že priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Uporabljati se bodo začele z letom 2021.

Pokojninska reforma iz leta 2012 je uvedla razlikovanje med pokojninsko dobo z dokupom in pokojninsko dobo brez dokupa. Tistim s pokojninsko dobo z dokupom je določila strožje upokojitvene pogoje kot tistim s pokojninsko dobo brez dokupa.

Tako je dobo prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje ter dokupljena vojaška in študijska leta pred 31. decembrom 2012 uvrstila med pokojninsko dobo z dokupom. Pokojninska novela iz leta 2017 je nato določila, da se doba prostovoljne vključitve v zavarovanje pred 31. decembrom 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Ta rešitev pa ni veljala za tiste, ki so pokojninsko dobo v istem obdobju dokupili.

V SDS so tako ureditev ocenili kot nepravično, saj po njihovem mnenju ni stvarno utemeljenega razloga za drugačno obravnavo tistih, ki so pokojninsko dobo zakonito dokupili in zanjo plačali prispevke po veljavnih zakonskih določbah. To razlikovanje so želeli odpraviti.

Zakonske dopolnitve pa tudi izenačujejo obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov in ne glede na administrativno opredelitev, ali je bil nekdo zavarovan kot t. i. združeni ali kot drugi kmet.

Vlada je predlagane dopolnitve podprla, saj je pokojninski sistem v Sloveniji postavljen tako, da so pravice vezane na predhodno zavarovanje in vplačilo prispevkov. Vendar pa je državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič pri tem opozorila, da gre pri tokratnih dopolnitvah za parcialni ukrep, ki mu mora slediti sprejetje ostalih ukrepov za vzdržnost sistema.

Poslanske skupine v današnji predstavitvi stališč predlogu niso nasprotovale, saj je krivice po njihovi oceni treba popraviti. V Levici pa so spomnili na svoje dopolnilo, s katerim bi se kot pokojninska doba brez dokupa štel tudi čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, ko je pokojninska reforma že začela veljati. Zavarovancev, ki so si vplačevali pokojninsko dobo na tak način, namreč po pojasnilu Levice nihče ni opozoril na spremembe iz reforme. Vendar dopolnilo ni bilo sprejeto.