c S
V Mariboru začeli usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu 24.09.2020 15:35 Maribor, 24. septembra (STA) - Štajerska gospodarska zbornica in Združenje delodajalcev Slovenije sta v sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Vzhod.si danes v Mariboru pripravila uvodno nacionalno strokovno konferenca v sklopu evropsko financiranega projekta usposabljanja delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD).

Udeleženci uvodne konference so izpostavili varnost in zdravje na delovnem mestu kot izjemno pomembno prioriteto delodajalcev, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni temelj za uspešnost vsake delovne organizacije.

Zakonska ureditev področja je v Sloveniji sicer zadovoljiva, vendar so informiranje, izobraževanje in osveščanje delodajalcev smer, v kateri je treba iskati ne le možnosti za bolj zdrave in motivirane zaposlene, ampak tudi zavedanje, kot je v uvodnem nagovoru izpostavil generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole, da delodajalci, ki vlagajo v zdravje svojih zaposlenih, posredno vplivajo na uspešnost podjetja, višino stroškov zaradi bolniških odsotnosti in poškodb pri delu, hkrati pa se povečujejo produktivnost, motiviranost, pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih.

"Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in pozitivnem delovnem okolju, ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Slednje je na trgu dela, ob upoštevanju staranja delovne sile, še posebej pomembno," je poudaril Smole.

Projekt sicer izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ki so jo ob obeh gostiteljih dogodka ustanovili še Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica ter Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Po besedah direktorice Štajerske gospodarske zbornice Aleksandre Podgornik prilagajanje delovnih mest ni vedno zahtevna in finančno izjemno visoka aktivnost, saj lahko gre tudi za manj zahtevne prilagoditve, ki pa izkazujejo zavedanje, kako pomembno je poiskati vse možnosti za to, da je neko delovno mesto narejeno tudi po meri boljšega počutja zaposlenih.

Podjetja, ki so se prijavila na javni razpis in bodo dobila sredstva za prilagoditev konkretnih delovnih mest, so po njenem primeri dobrih praks in jih bodo z izobraževalnimi posnetki, ki bodo v izbranih podjetjih narejeni, predstavili tudi na spletni strani projekta. S tem jih bodo dali na voljo vsem, ki razmišljajo v smeri prilagoditev.

Med drugim je bila v sklopu projekta vzpostavljena tudi e-učilnica za področje varnosti in zdravja pri delu, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru. Vključuje namreč raznovrstne vsebine, ki so za uporabnike brezplačne, njen namen pa je spodbujati in usposabljati delodajalce za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki predstavljajo več kot zakonski minimum.

Podjetjem je na voljo strokovna podpora v obliki svetovanj, e-izobraževanj, strokovno-informativnega gradiva ter prikaza konkretnih prilagoditev delovnih mest. "Osnovna želja je spodbuditi k izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonsko določene obveznosti. Posledično lahko pričakujemo dvig kulture varnosti in zdravja pri delu v delovnih okoljih, kar je eden izmed ključnih ciljev našega projekta," je dejal direktor fundacije Oskar Salecl.

Z izvajanjem projekta so začeli konec lanskega marca, trajal bo do konca maja naslednje leto, glavni cilj pa je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer je posebna pozornost namenjena zaposlenim, ki so starejši od 45 let.