c S
Akos pripravlja razpis za dodelitev frekvenc za mobilne tehnologije 23.05.2020 08:15 Ljubljana, 23. maja (STA) - Akos je skladno s strateškimi usmeritvami ministrstva za javno upravo začel pripravljati javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za mobilne tehnologije, med njimi tudi takšnih za omrežja 5G. Lotil se je tudi nove triletne strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, potem ko je vlada decembra lani prejšnjo umaknila.

Razpis se nanaša na dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1400/1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, piše na spletnih straneh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

Frekvence v frekvenčnem pasu 700 MHz (694 - 790 MHz) so namenjene uvajanju nove generacije mobilne tehnologije 5G. Poleg njih t. i. pionirske frekvenčne pasove za 5G tvorita še radijska pasova 3400-3800 MHz in 24.25-27.5 GHz.

Akos je začel pripravljati tudi javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje t. i. M2M (neposredne komunikacije med napravami, ki se med drugim uporablja za t. i. internet stvari) prek namenskih omrežij za kritično infrastrukturo v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz ter novo triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom.

Informativni memorandum za večfrekvenčno dražbo namerava Akos v javno obravnavo predložiti julija ali avgusta letos, informativni memorandum za dražbo frekvenc za M2M še ta mesec, zasnovo strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021-2023 pa junija. O vseh teh postopkih bodo redno obveščali javnost, ki bo imela v okviru javnih posvetov tudi možnost podati predloge in pripombe, so napovedali.

Akos je strateške usmeritve ministrstva za javno upravo, ki predstavljajo podlago za pripravo navedenih razpisov in strategije, prejel konec aprila. Ministrstvo jih je posredovalo potem, ko je vlada sredi aprila sprejela spremembo načrta uporabe frekvenčnega pasu 470-790 MHz v Sloveniji.

Ta sprememba prinaša odložitev omogočanja uporabe frekvenčnega pasu 700 MHz za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve do konca prihodnjega leta, in sicer zaradi odprtih čezmejnih vprašanj glede uskladitve, ki povzročajo škodljiva motenja. V skladu z zahtevami EU morajo članice njegovo uporabo sicer omogočiti do konca letošnjega junija.

Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom se v javnosti najpogosteje povezuje s tehnologijo 5G, čeprav sama po sebi sicer ni pogoj za začetek njene uporabe. Po navedbah ministrstva gre le za dokument, ki bi moral obravnavati upravljanje celotnega radiofrekvenčnega spektra, v tem okviru pa resda tudi nekaterih pasov radiofrekvenčnega spektra, ki so v okviru EU primarno namenjeni uvajanju tehnologije 5G.

Kljub temu je strategija po njihovih navedbah pomembna, saj bi operaterjem omogočila predvidljivost trga in posledično sprejemanje čim boljših odločitev.

Prejšnjo strategijo bi morala vlada obravnavati decembra lani, a jo je na predlog ministrstva umaknila z dnevnega reda seje. Na ministrstvu so pred časom za STA pojasnili, da so predlog za umik z dnevnega reda posredovali zaradi pripomb Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ta je Akosu med drugim očitala, da ji je na konkretne vsebinske pripombe devetih zainteresiranih deležnikov pavšalno odgovoril, da so bile prejete pripombe preveč "podrobno tehnicistične".

Zadnji predlog strategije je bil poleg tega pripravljen pred enim letom, zato je v tem času po navedbah ministrstva nekaj vsebine že zastarelo.