c S
Skupščina Krke julija tudi o imenovanju štirih nadzornikov 22.05.2020 10:35 Novo mesto, 22. maja (STA) - Delničarji Krke bodo na skupščini 9. julija med drugim odločali o ponovnem imenovanju nadzornikov Borisa Žnidariča, Julijane Kristl in Jožeta Mermala ter predlaganem novem nadzorniku Petru Filipiču, ki bi nasledil Andreja Slaparja. Na mizi ostaja tudi predlog o izplačilu dividend v višini 4,25 evra bruto na delnico.

Članom nadzornega sveta novomeškega farmacevta Žnidariču, Slaparju, Mermalu in Kristlovi se bo 19. oziroma 20. avgusta iztekel mandat, zato je nadzorni svet marca imenoval komisijo, ki je predlagala kandidate za nadzornike po tem obdobju, je razvidno iz sklica skupščine, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Obstoječi nadzorni svet ob upoštevanju predloga komisije za člane nadzornega sveta za petletno mandatno obdobje, ki bo začelo teči 21. avgusta, poleg Žnidariča, Mermala in Kristlove predlaga še Filipiča, ki je bil do upokojitve predsednik uprave Pokojninske družbe A, pred tem pa med drugim pomočnik generalnega direktorja za področja razvoj poslovanja, informatika in turizem v družbi Autocommerce ter pomočnik generalnega direktorja pokojninskih skladov v ustanavljanju na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Na skupščini bo na glasovanju tudi predlog nadzornikov, po katerem se delničarjem za lansko leto izplača dividenda v višini 4,25 evra bruto na delnico, kar bi bilo 32,8 odstotka več, kot je znašala dividenda za leto 2018. Skupaj bi bilo po predlogu za dividende namenjenih 133,85 milijona evrov. Preostanek bilančnega dobička, ki skupaj znaša 270,87 milijona evrov, bi se v višini 68,51 milijona evrov uporabil za druge rezerve iz dobička, v višini 68,51 milijona evrov pa bi ga prenesli v naslednje leto.

Ob tem se bodo delničarji seznanili z letnim poročilom uprave za minulo poslovno leto. Skupina Krka je sicer lani čiste prihodke od prodaje povečala za 22 odstotkov na 462,9 milijona evrov, čisti dobiček pa za 21 odstotkov na 85,2 milijona evrov.

Iz poročila je razvidno, da so prejemki uprave Krke ob neupoštevanju neto bonitet in drugih prejemkov lani znašali 3,56 milijona evrov bruto oz. 1,48 milijona evrov neto, pri čemer je predsednik uprave družbe Jože Colarič v letu 2019 prejel 1,14 milijona evrov bruto oz. 461.000 evrov neto.

Skupščina bo odločala še o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic za obdobje treh let. Skupni delež vseh lastnih delnic ne bo smel preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe, vključno z delnicami, ki jih bo imela družba na dan izdaje pooblastila že v lasti.

Nakupna cena delnic po predlogu ne bo smela biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.