c S
Kemis deluje, inšpekcije k njim še ni bilo 26.03.2020 19:51 Ljubljana, 26. marca (STA) - V vrhniškem Kemisu delajo tudi v času epidemije novega koronavirusa. Odpadkov iz obrti trenutno ni, se pa nadaljuje prevzem odpadkov iz industrije, je za STA povedal direktor podjetja Boštjan Šimenc. Inšpekcijskega nadzora pri njih od odločitve, da je glavni objekt za obdelavo odpadkov črna gradnja, še ni bilo.

Z odpadki iz obrti dela trenutno praktično ni, iz industrije pa prihajajo kot v običajnih razmerah, je pojasnil Šimenc. Nekaj težav je z izvozom odpadkov v tujino. "Dlje traja, ker so na meji zastoji in preverjanja, takšne in drugačne zahteve," je pojasnil direktor.

Sama končna obdelava odpadkov v tujini medtem zaenkrat še deluje, pri nekaterih izvajalcih se celo odpirajo dodatne možnosti, saj ni odpadkov iz Italije, je povedal prvi mož Kemisa.

Delavci Kemisa so sicer že pred epidemijo pri delu uporabljali obrazne maske ffp3, ki so najbolj primerne tudi za zaščito pred novim koronavirusom. Tako njihovo delo teče naprej, maske so imeli v podjetju, ki je prek Gorenja v lasti kitajskega Hisense, na zalogi že od prej in so jih del lahko tudi donirali.

V pisarnah medtem zaposleni, ki lahko, delajo od doma, delu zaposlenih so morali omogočiti varstvo otrok, sicer pa delo ob upoštevanju navodil in priporočil vlade poteka nemoteno.

V Kemisu torej kljub odločbi gradbene inšpekcije, da je po požaru leta 2017 obnovljena glavna stavba centra za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov črna gradnja ter da v njej družba ne sme opravljati dejavnosti, sprejemajo odpadke. Obiska inšpektorjev sicer še niso dobili, je dodal Šimenc.

Gradbena inšpekcija je oktobra lani presodila, da je Kemisov podzemni rezervoar za požarno vodo, ki je bil zgrajen kot del novega protipožarnega sistema po požaru leta 2017, nelegalen objekt. V začetku letošnjega leta so inšpektorji presodili tudi v primeru drugih dveh objektov, in sicer da je glavna stavba centra za predelavo odpadkov črna gradnja, prizidek k njej pa nima uporabnega dovoljenja.

Kemis je na Upravno enoto Vrhnika naslovil prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja rezervoarja za podzemno vodo, a je upravna enota s sklepom 13. marca prošnjo zavrgla, so pojasnili na upravni enoti. Šimenc je povedal, da so prošnjo zavrgli, ker ni bil izveden predhodni postopek, v katerem se ugotavlja morebitna potrebnost presoje vplivov na okolje.

Ta argument direktor sicer zavrača, saj je že po klasifikaciji jasno, da za take objekte ni treba izvesti predhodnega postopka. Podobno je s tem argumentom odločanje o vprašanju Kemisa upravni enoti vrnilo okoljsko ministrstvo; da naj o zadevi odloči upravna enota, je v sporu o pristojnosti februarja presodila tudi vlada.

Že oktobra lani je Upravna enota Vrhnika prejela tudi Kemisovo zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za prizidek k glavni stavbi. Ker je tudi v tem primeru ocenila, da gre za objekt z vplivi na okolje, za katerega je pristojno ministrstvo za okolje in prostor, je zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja novembra odstopila ministrstvu. To je 19. novembra zadevo vrnilo upravni enoti, ta pa je konec decembra odstopila presojanje o pristojnosti vladi. Odgovora upravna enota še ni prejela.

Za glavno stavbo centra za ravnanje z odpadki, ki naj bi bila črna gradnja, pa prav tako teče postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je Kemis sprožil že po opravljeni obnovi. Šimenc je poudaril, da je šlo po njihovi oceni za nujno gradnjo, ki jo je takrat veljavni zakon o graditvi objektov denimo dovoljeval za primere gradenj objektov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice.

Na ministrstvu za okolje in prostor in gradbenem inšpektoratu sicer o morebitnih inšpekcijskih nadzorih pri Kemisu, ki odkrito nasprotuje njihovi odločbi, ne želijo povedati ničesar. Prav tako niso navedli, kdaj bi lahko tudi za glavno stavbo in prizidek zahtevali odklop vode in elektrike, kot so to pred kratkim že storili za podzemni rezervoar.

"Upravni del inšpekcijskega postopka se zaključi z izdajo odločbe, s katero gradbeni inšpektor na podlagi svojih pristojnosti odredi ukrepe in za njihovo izvršitev določi ustrezne roke. Po izdaji odločbe gradbeni inšpektor opravi nadaljnje kontrolne inšpekcijske preglede, ko postanejo posamezne točke odločbe izvršljive. Če ugotovi, da odločba ni bila izvršena v predpisanem roku, gradbeni inšpektor uvede izvršilni postopek oziroma sprejme naknadne ukrepe v skladu z zakonom," so zapisali.

Kemis med drugim skrbi za odpadke iz UKC Ljubljana. V kliničnem centru so pred dvema tednoma opozorili, da bi jih spoštovanje prepovedi opravljanja dejavnosti, ki jo je gradbena inšpekcija naložila Kemisu, spravilo v velike težave. "V razmerah epidemije novega koronavirusa bi bilo ostati brez poslovnega partnerja, ki odvaža naše odpadke, skrajno tvegana situacija," so zapisali.