c S
Koprska občina za boj proti covidu-19 sprostila proračunsko rezervo 26.03.2020 19:45 Koper, 26. marca (STA) - Občinski svet Mestne občine Koper je na izredni seji potrdil ukrepe za blažitev posledic epidemije covida-19, ki jih je sprejel župan Aleš Bržan. Za boj v virusom je sprostil tudi proračunsko rezervo za leto 2020. Sredstva bodo porabili za nabavo zaščitne opreme in izvajanje drugih nujnih aktivnosti v času epidemije.

Po sprejetem odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 je za izvajanje zaščitnih ukrepov in ukrepov za odpravo posledic epidemije zagotovljenih 237.866 evrov.

Do zdaj je občina po sklepu župana 50.000 evrov že namenila za nakup zaščitnih sredstev za izvajalce različnih dejavnosti in za pripravo paketov pomoči za otroke in starostnike. S sprostitvijo proračunske rezerve bo lahko za nakup zaščitne opreme namenila dodatnih 80.000 evrov, za pripravo paketov pomoči za ranljive skupine 75.000 evrov, preostali del sredstev pa bo namenila drugim nujnim ukrepom, so sporočili z občine.

Potrjeni interventni ukrepi za blažitev posledic epidemije sicer predvidevajo, da bodo starši otrok, ki so vključeni v vrtce, za čas njihovega zaprtja v celoti oproščeni plačila teh stroškov, da bodo med 16. marcem in 30. aprilom plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin plačila občinske takse oproščeni za čas od 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju mestne občine, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos plačila teh obveznosti v leto 2021.

Svetniki so se seznanili še s sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja občinskega proračuna za leto 2020, ki predvideva, da občina v naslednjih 45 dnevih ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil. Izjema bodo postopki, vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. V tem času bo financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti omejeno na 90 odstotkov mesečne višine financiranja, so še sporočili.