c S

Združenje bank: Predlog poroštvenega zakona ne blaži posledic omejitev kreditiranja

24.01.2020 16:45 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite po mnenju Združenja bank Slovenije ne blaži posledic sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Banke in hranilnice namreč kot osnovni pogoj za odobritev kredita skladno z veljavnimi predpisi preverjajo potrošnikovo kreditno sposobnost, so poudarili.

Kot so sporočili iz združenja, je državno poroštvo kot instrument zavarovanja načeloma lahko pozitiven instrument, vendar le v odvisnosti od vsebine, oblike in postopka tehnične izvedbe v praksi.

Predlog zakona po njihovih ugotovitvah ne blaži posledic sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, kar po njihovih navedbah pomeni, da se število kreditno sposobnih prebivalcev po uveljavitvi tega predloga ne bi povečalo.

"Če kreditojemalec ni kreditno sposoben, mu tudi predlagano poroštvo države ne bi omogočilo pridobitve kredita oziroma pridobitve takšnega zneska kredita, ki je potreben za nakup primernega stanovanja. Banke in hranilnice namreč kot primarni pogoj za odobritev kredita potrošniku v skladu z veljavnimi predpisi preverjajo njegovo kreditno sposobnost in ne vrednost in kakovost pripadajočega kreditnega zavarovanja, ki predstavlja zgolj sekundarni vir poplačila kredita," so zapisali.

Dodatno bi koncept postopka kreditiranja, kot je zastavljen v osnutku zakona, po njihovih besedah predvidoma zahteval v bankah vzpostavitev novih oziroma dodatnih procesov spremljav. Dodatni procesi bi se pojavili tako v procesu odobravanja kot tudi spremljanja kredita ter nenazadnje njegove izterjave. To bi povzročilo dodatne stroške razvoja ob relativno nizkem potencialnem številu kreditov ali pa vzpostavitev ročnega vodenja teh kreditov, kar prav tako poveča strošek poslovanja.

Združenje bank ob tem med drugim opozarja tudi na bolj zapleten in dolgotrajen postopek pridobitve kredita, ki bi ga prinesla uveljavitev zakona. "Menimo, da bi za možnost izvajanja predloga moral biti vzpostavljen mehanizem predhodnega ugotavljanja izpolnjevanja kriterijev za pridobitev poroštva in nikakor ne naknadnega, saj bi v takem primeru ob postopkih unovčevanja terjatev prišlo do izjemno zapletenega, dolgotrajnega in dragega postopka za vse vključene, tako banke, kot stranke in državo," so navedli.

Predlagajo oblikovanje strokovne delovne skupine predstavnikov ministrstev, Banke Slovenije in ožje skupine predstavnikov bank, ki bi lahko pripomogla k pripravi predloga zakona, ki bi olajšal oz. omogočal reševanje stanovanjske problematike predvsem mladim državljanom, ter istočasni pripravi izvedbenih aktov na način, ki bo zagotovil njihovo ustrezno vključenost v obstoječe predpise bančnega poslovanja.

Predlog zakona je sicer v javni obravnavi do 10. februarja.