c S
Sindikalno usposabljanje za boljši socialni dialog 29.11.2019 14:49 Ljubljana, 29. novembra (STA) - Predstavniki Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam so na današnji novinarski konferenci predstavili projekt Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog, ki ga izvajajo skupaj z GZS. Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad in se je začel leta 2017, v sindikatu ocenjujejo kot zelo uspešen.

Projekt je po besedah vodje projekta Nine Mežan usmerjen v izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev, zaposlenih in sindikalnih zaupnikov z namenom pridobitve novih znanj in veščin za učinkovitejše in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh.

"Ta evropska sredstva so zelo dobrodošla, saj lahko z njimi nudimo kakovostno izobraževanje, s projektom krepimo kompetence zaposlenih v KSS, načrtno usposabljamo sindikalne zaupnike do te mere, da bodo še bolj usposobljeni za vodenje socialnega dialoga," je poudarila Mežanova. Prav tako prenašajo pridobljena znanja in veščine na zaposlene v podjetju in zavodih za učinkovitejše soočanje z izzivi na trgu dela.

Za dosego ciljev projekta, ki se bo zaključil septembra 2021, so izvedli raziskavo, ki je po besedah Mežanove razkrila potrebe in želje zaposlenih in sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih in veščinah, ki jih najbolj potrebujejo pri vodenju socialnega dialoga, razumevanju industrijskih odnosov, varnosti in zdravja pri delu.

Posebej je izpostavila vzpostavitev izobraževalnega sistema znotraj konfederacije skozi modulski študij, ki je kombinacija predavanj, delavnic in novih oblik izobraževanja preko E-učilnice, in delovanje študijskih krožkov znotraj posameznih sindikatov. Doslej so izvedli že devet modulov oz. predavanj.

Kot primer dobre prakse je strokovni sodelavec KSS Pergam Peter Virant predstavil tudi študijski obisk Švedske oz. izobraževalnega središča švedske konfederacije sindikatov. "Dobro razvit sistem izobraževanj v švedskih sindikatih bo služil kot prenos dobrih praks. Dokazano dober sistem izobraževanja bi v določeni meri lahko bil prenosljiv v slovenske razmere. Švedska je tudi domovina študijskih krožkov, na tem področju nameravamo primerjati obojestranske izkušnje," je dejal.

Ob tem je spomnil, da je Švedska primer t. i. skandinavskega modela industrijskih odnosov, ki bi lahko bili zanimivi za oblikovanje politik dogovarjanja socialnih partnerjev in modela industrijskih razmerij v Sloveniji.

Do zaključka projekta bodo nadaljevali dosedanje aktivnosti, in sicer modulski študij v obliki izobraževanj, dvodnevne seminarje marca 2020 in marca 2021, študijski krožke itd.

V KSS Pergam ocenjujejo, da se projekt vsebinsko in finančno izvaja zelo uspešno. Vse aktivnosti so izvedli skladno z vsebinskim in terminskim načrtom, prav tako so bili vsi kazalniki učinka in rezultata za to obdobje doseženi, nekateri celo preseženi.

Skladno s finančnim načrtom projekta, katerega vrednosti znaša skoraj pol milijona evrov, so tako uspešno počrpali finančna sredstva, odobrena za to časovno obdobje. Projekt sicer sofinancirata RS ter EU, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.