c S
SDH nadzornike Petrola pozval k sklicu skupščine; datum znan prihodnji teden 08.11.2019 19:55 Ljubljana, 08. novembra (STA) - Slovenski državni holding (SDH) je upravi Petrola poslal zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi lastniki po prihodkih največje gospodarske skupine v državi dobili podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasen odhod uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika. Nadzorniki bodo zahtevo obravnavali na seji prihodnji teden.

SDH je v luči pomanjkanja informacij o vzrokih za razhod nadzornega sveta z upravo, ki je zaradi pomanjkanja informacij o konkretnih razlogih sprožil burne odzive javnosti in tudi politike, že v ponedeljek sporočil, da namerava do konca tega tedna zahtevati sklic skupščine Petrola. Imela bi le eno vsebinsko točko, in sicer podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol, nadzorniki pa bodo to zahtevo obravnavali v četrtek.

Nadzorni svet je sicer danes objavil podrobnejše informacije o razhajanjih z nekdanjo upravo družbe glede izvajanja sprejete strategije, ki so jo ob odhodu treh članov uprave 24. oktobra navedli kot razlog za menjavo vodstva. Nekdanja uprava nadzornikom nikoli ni predložila verodostojnih gradiv o svojih predlogih, so zapisali in dodali, da bi potrditev teh predlogov pomenila bistveno odstopanje od strategije.

Kot so dodali, so gradiva obravnavali na več sejah v oktobru, nekdanjo upravo pa so večkrat pozvali k pripravi verodostojnih gradiv, "saj so gradiva vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij". "Nadzorni svet je pripravljena gradiva ocenil kot zavajajoča, zato na njihovi podlagi ni mogel sprejeti nobene odločitve," so zatrdili.

Nadzorni svet, ki ga je vodila Nada Drobne Popović, zdaj začasno predsednica uprave Petrola, je želel po njihovih besedah skrbno preučiti vse vidike "tako pomembnih odstopanj od sprejete strategije". "Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij," so razložili.

Kot so pojasnili, so bila gradiva sicer večkrat dopolnjena, a njihove pripombe niso bile upoštevane. "Dejstvo je, da so izračuni v gradivih vsebovali kritične napake, ki kljub večkratnim opozorilom nadzornega sveta niso bile oziroma niso želele biti popravljene, zaradi česar je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo," so zapisali nadzorniki.

Mediji so sicer prejšnji teden poročali, da je Odvetniška družba Čeferin za nadzornike pripravila pravno mnenje, v katerem razkriva, da je uprava Petrola večkrat spreminjala znesek načrtovane zadolžitve za prevzeme. Zadolžitev do leta 2022 je bila po poročanju medijev predvidena v višini okoli milijarde evrov, kar je dvakrat več od zneska iz strategije do leta 2022.

Nadzorni svet je zato ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo, v kateri sta bila poleg Berločnika še Rok Vodnik in Igor Stebrnak, izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe. Odločitev o sporazumnem prenehanju mandatov upravi so 24. oktobra sprejeli enotno, so ponovili.

Trije nekdanji člani uprave Petrola so se ogradili od teh pojasnil. Zatrdili so, da gre za enostranska pojasnila, zato upajo, da bodo lahko svoja stališča pojasnili na izredni skupščini.

"Podali smo soglasje za razkritje sklenjenih sporazumov o predčasnem prenehanju mandatov, da bi s tem omogočili objektivno in pošteno informiranje delničarjev. Očitno pa nadzorni svet prikriva vsebino sporazumov, da lahko javnosti ponuja svoja stališča," so Berločnik, Stebernak in Vodnik zapisali v izjavi za javnost, ki jo je v njihovem imenu medijem poslala Odvetniška družba Zdolšek.

"Skupščina družbe je tista, ki odloča o nesoglasjih med upravo in nadzornim svetom, kadar do njih pride. Upamo, da nam bo dana možnost, da na skupščini pojasnimo naša stališča," so še navedli in spomnili, da poslovni rezultati družbe v zadnjih letih pričajo o tem, kako so družbo vodili.

Še prejšnji teden je sicer nadzorni svet zatrjeval, da ne more podrobneje pojasniti razlogov za sporazumno prenehanje mandata uprave, saj so nekdanji člani uprave dali soglasje za objavo besedil sporazumov, ne pa tudi k hkratnemu razkritju okoliščin, ki da so ključne za jasno sliko o dogajanju.