c S
Finančni ministri EU dosegli dogovor o nekaterih davčnih ukrepih 08.11.2019 19:53 Bruselj, 08. novembra (STA) - Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o nekaterih zakonodajnih ukrepih z davčnega področja. Med drugim so soglašali s prenovo direktive o splošnem režimu za trošarino in svežnjem za izmenjavo informacij o plačilnih transakcijah. Slovenija potrditev ukrepov pozdravlja, so sporočili s finančnega ministrstva.

S prenovo direktive o splošnem režimu za trošarino se širi uporaba elektronskega spremljanja gibanj trošarinskih izdelkov, kar naj bi prispevalo k zmanjšanju administrativnih stroškov za države in podjetja ter k zmanjšanju goljufij. Zakonodajni paket s področja trošarin pa vključuje tudi dopolnitve direktive o strukturi trošarine za alkohol in spremembo uredbe o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence, vendar o tem ministri danes še niso dosegli dogovora.

Sveženj za izmenjavo informacij o plačilnih transakcijah sestavljajo spremembe direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (DDV) glede zahtev za ponudnike plačilnih storitev in dopolnitve uredbe o upravnem sodelovanju na področju DDV glede ukrepov za boj proti goljufijam pri tem davku. Ukrepi sledijo nekaterim že potrjenim spremembam na področju e-trgovine, njihov namen pa je med drugim rešiti problem goljufij na področju DDV pri e-trgovanju z okrepitvijo sodelovanja med davčnimi organi in ponudniki plačilnih storitev.

Dogovora o spremembah direktive o skupnem sistemu DDV glede posebne ureditve za mala podjetja, katerih cilj je poenostaviti pravila za njihovo delovanje in izboljšati poslovno okolje, danes še ni bilo. Ker je bilo kompromisno besedilo predsedstva precej spremenjeno glede na predlog Evropske komisije, bodo ministri o njem znova odločali februarja po prejemu mnenja Evropskega parlamenta.

Ministri so se seznanili tudi s stanjem razprave o obdavčitvi digitalnega gospodarstva na ravni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ob tem so podprli predlog Evropske komisije, da se razprava o predlogih rešitev, ki jih pripravlja OECD, nadaljuje tudi na ravni EU. Podprli so tudi pripravo nadaljnjih ekonomskih analiz in preučitev kompatibilnosti rešitev OECD z zakonodajo unije.

Že v četrtek pa se je evroskupina v razširjeni sestavi, torej sedemindvajsterica brez Velike Britanije, seznanila s stanjem razprav o ukrepih za dokončanje bančne unije, z reformo Evropskega mehanizma za stabilnost ter z vzpostavitvijo proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost. Politične odločitve se pričakuje decembra.

Pred današnjim zasedanjem finančnih ministrov EU je potekalo tudi skupno srečanje z ministri za izobraževanje na temo vloge izobraževanja in usposabljanja pri krepitvi človeškega kapitala. Slednje je pomembno za socialno kohezijo in konkurenčnost EU, še posebej v luči digitalizacije, demografskih sprememb in prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Ministri so se strinjali, da je naložba v izobraževanje ena od najboljših naložb, zato bodo z izmenjavo mnenj o najboljših praksah še nadaljevali.

"Glavna vloga finančnih ministrov je zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izobraževanje in znanost v okviru finančnih zmožnosti posamične države članice," je o tej temi dejal slovenski zunanji minister Andrej Bertoncelj. Izpostavil je, da se zdi odločevalcem pomembno spremljati učinke vlaganj, zato je dogovor o metodah merjenja učinkovitosti izobraževanja in vlaganj v znanost ključen za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora. Dodal je, da je smiselno vlaganje v izobraževanje in znanost dopolniti tudi z evropskimi sredstvi in programi.