c S
Pogajanja s poštnim sindikatom tudi med vikendom 08.11.2019 19:52 Maribor, 08. novembra (STA) - Pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki jih je na vodstvo Pošte Slovenije konec oktobra naslovil Sindikat poštnih delavcev, so prinesla zbližanja na nekaterih točkah, a še vedno ostaja odprta zahteva po desetodstotnem dvigu plač, je pred napovedano stavko povedala vodja pogajalske s strani Pošte Karmen Lebe Grajf. Pogajanja bodo nadaljevali v soboto.

Kot je dodala, je zvišanje plač za leti 2019 in 2020 sicer že dogovorjeno v veljavnem dogovoru o stavkovnih zahtevah, podpisanim februarja letos. Dodatni dvig plač bi imel po njenih besedah obsežne finančne posledice na poslovanje družbe, kljub temu pa se bodo pogajanja s sindikatom nadaljevala v soboto.

Iz uprave državnega podjetja so enemu od dveh reprezentativnih sindikatov sporočili stališča do vseh šestih stavkovnih zahtev. Pri tem poudarjajo, da bi ugoditev njihovim zahtevam pomenila, da bi Pošta v letu 2020 beležila negativni poslovni izid.

"Izpolnitev stavkovne zahteve desetodstotnega dviga plač bi namreč pomenila, da bi se stroški dela v letu 2020 povišali za dodatnih 12 milijonov evrov, zato glede na že sprejeti dogovor, ki bo v letih 2019 in 2020 povišal stroške poslovanja za 17,7 milijona evrov, stavkovnim zahtevam v tem obsegu ne more ugoditi," pojasnjuje Lebe Grajfova.

Tudi glede zahteve o zaposlitvi dodatnih 300 delavcev v poštnem prometu menijo, da je ta prehitra, a so s sindikatom glede tega vprašanja zbližali stališča, saj uveljavljena metodologija načrtovanja in spremljanja kadrov že sama vključuje tudi medletne korekcije, če bi za to bili utemeljeni razlogi. Vodstvo družbe je zato predlagalo, da naslednje leto izvedejo analizo učinkov dodatnih zaposlitev, na osnovi tega pa bi sprejeli odločitev o morebitnih dodatnih zaposlitvah.

V skladu z veljavnim dogovorom morajo do konca leta zaposliti 312 delavcev, od tega so do konca oktobra zaposlili že 231 dodatnih ljudi. Vodstvo družbe tako že v prvi polovici leta 2020 pričakuje izboljšanje kadrovskih kazalnikov. Ob tem poudarjajo, da se je že doslej fluktuacija z lanskih 8,1 znižala na 6,9 v letu 2019.

V zvezi z višino plač so sindikatom predlagali, da zahteve za spremembe prenesejo v leto 2020, ko bodo začeli pogajanja o novi kolektivni pogodbi, ki se tako kot februarski dogovor izteče leta 2020. Ker so se plače, pa tudi stroški dela, letos dodatno povišali in se bodo povišali tudi v 2020, uprava meni, da stavkovna zahteva sindikata ni utemeljena.

Kot še dodajajo na Pošti, so s februarskim dogovorom povišali dodatke in nagrade ter vračila stroškov v zvezi z delom, dvignil se je tudi regres za letni dopust. Masa plač se bo tako letos povišala za okoli šest milijonov evrov, naslednje leto še za dodatnih 11 milijonov evrov, že lani pa so za dvig plač namenili 6,8 milijona evrov.

Ob tem so spomnili, da se stavkovne zahteve sindikata februarja letos v pretežnem delu niso nanašale na dvig plač, pač pa so ves čas pogajanj zatrjevali, da so primarna težava zaposlenih pogoji dela.

Na Pošti so zavrnili še stavkovno zahtevo o prekinitvi postopkov v zvezi z revizijo ocene tveganja in pristopov k projektu celovite prenove obravnave zdravja na delovnem mestu, saj menijo, da je ureditev te v skladu z zakonodajo.

Po drugi strani pa zahteve sindikata po uvedbi štirimesečnih referenčnih obdobij med leti 2020 in 2023 za izravnavo viškov in pomanjkanja ur ne zavračajo v celoti, a predlagajo, da bi tudi v letu 2020 ostali dve referenčni obdobji. V letos sklenjenem dogovoru je bilo namreč za naslednje leto načrtovano le eno dvanajstmesečno referenčno obdobje.