c S
Ekonomsko ogledalo: Rast gospodarske aktivnosti ostaja umirjena 08.11.2019 13:38 Ljubljana, 08. novembra (STA) - Ker se rast povpraševanja iz tujine umirja, je rast izvozno usmerjenih delov slovenskega gospodarstva letos skromnejša. Medtem gospodinjstva še naprej povečujejo trošenje, precej visoka ostaja tudi rast zaposlenosti, v najnovejši številki publikacije Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti, z izjemo visoko tehnološko zahtevnih panog, je bila v prvih osmih mesecih skromnejša kot lani, nižja je tudi rast izvoza večine proizvodov. Skupna rast blagovnega izvoza in uvoza sicer še ostaja visoka, predvsem zaradi večje trgovske in distribucijske aktivnosti pri medicinskih in farmacevtskih proizvodih, razmere v slovenskem gospodarstvu povzema Umar.

V poletnih mesecih se je upočasnila tudi rast izvoza in uvoza storitev, predvsem transportnih, kar je zmanjšalo rast celotne dejavnosti prometa.

V dejavnostih, povezanih predvsem z zasebno potrošnjo, se medtem aktivnost večinoma krepi. Še naprej se tako povečuje prodaja v trgovini na drobno z netrajnimi izdelki, prodaja trajnih pa ostaja visoka. Gospodinjstva so še okrepila tudi izdatke za storitve, povezane s preživljanjem prostega časa doma in v tujini. K visoki rasti v gostinstvu sicer prispevajo tudi tuji turisti, tuji izletniki in tranzitni potniki, pripominja Umar.

Rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev pozitivno vpliva tudi na gradnjo stanovanjskih stavb, medtem ko se aktivnost v preostalih segmentih gradbeništva v zadnjih mesecih umirja. Najbolj intenziven je ta trend v gradnji nestanovanjskih stavb, kar na uradu povezujejo s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja in njegovo šibkejšo investicijsko aktivnostjo.

Zaupanje v gradbeništvu se še naprej poslabšuje, v zadnjih mesecih pa se je začelo slabšati tudi zaupanje potrošnikov. Ti so glede prihodnjih gospodarskih razmer v državi ter pričakovane brezposelnosti manj optimistični kot v preteklih mesecih.

Zmanjševanje števila registriranih brezposelnih oseb se je v zadnjih mesecih upočasnilo. Tudi rast zaposlenosti se je upočasnila in je nižja kot lani, večinoma pa k njej prispeva zaposlovanje tujcev. V razmerah pomanjkanja (ustrezne) delovne sile in razmeroma nizke stopnje brezposelnosti je rast plač višja kot lani. K temu predvsem v zasebnem sektorju prispeva tudi dvig minimalne plače.

Ob nižji rasti produktivnosti se stroškovna konkurenčnost postopoma poslabšuje; rast stroškov dela na enoto proizvoda se je povišala, podobno kot v drugih evrskih državah izraziteje v predelovalnih dejavnostih.

Tako kot Banka Slovenije tudi Umar opaža nadaljevanje rasti kreditov, predvsem gospodinjstvom. Krediti gospodinjstvom zaležejo že za okoli 80 odstotkov celotnega neto prirasta kreditov domačim nebančnim sektorjem, najhitreje pa naraščajo potrošniška posojila. Nadaljuje se tudi rast vlog nebančnih sektorjev. Zaradi nizkih obrestnih mer rastejo predvsem vloge čez noč, ki predstavljajo več kot 70 odstotkov vseh vlog nebančnih sektorjev.

Javnofinančni presežek je bil v prvih devetih mesecih za več kot polovico nižji kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se povečali manj kot v enakem obdobju lani, rast izdatkov pa se je okrepila in presega rast prihodkov.