c S
Radeljski župan zanika, da bi podpis koncesijske pogodbe pogojeval z nakupom nepremičnine 07.11.2019 16:02 Maribor/Radlje ob Dravi, 07. novembra (STA) - Na Okrožnem sodišču v Mariboru se je danes začelo sojenje županu Občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku, ki je obtožen poskusa jemanja podkupnine v korist občine. Bukovnik je v zagovoru zanikal, da bi od direktorja družbe Domania Alena Dominića kadarkoli zahteval nakup nepremičnine v solastništvu občine v zameno za podpis koncesijske pogodbe.

Zgodba sega v leto 2016, ko je Občina Radlje ob Dravi z razpisom iskala koncesionarja za izvajanje storitve pomoč na domu. Na razpisu je bil julija 2016 izbran zavod Domania iz Puconcev, ki je podpisano koncesijsko pogodbo že poslal na občino, ta pa je ni podpisala.

Okoliščine, kako je do tega prišlo, sta danes na mariborskem sodišču, ki je zadevo prevzelo od slovenjgraškega sodišča iz kadrovskih razlogov na strani sodišča, pojasnjevala župan Bukovnik v svojem zagovoru in direktor zavoda Domania Alen Dominić, ki je bil danes zaslišan.

Župan Bukovnik je v daljšem prebranem zagovoru med drugim navedel, da je bil na sestanku z Dominićem 3. avgusta 2016 šokiran, ko je izvedel, da je ta za izvajanje dejavnosti pomoč na domu na območju radeljske in še sosednjih občin svojo poslovno enoto že registriral v hiši v Radljah na naslovu Mariborska cesta 2, ki je v lasti brata podžupana Roberta Potnika, Marjana Potnika. Prostore v tej stavbi je zavod nameraval tudi najeti. V tem je Bukovnik videl možen konflikt interesov zaradi sorodstvenih vezi lastnika stavbe in podžupana občine.

Zato je Dominiću na naslednjem sestanku 11. avgusta 2016, kot je Bukovnik dejal danes, predstavil možnost, da najame poslovne prostore sosednje stavbe na naslovu Mariborska cesta 4, ki je v solastništvu petih občin in kjer je dolgoročno tudi možnost nakupa prostorov, razen tistih, ki so v lasti občine Radlje, saj v njih deluje občinski zavod ŠKTM.

Tako je Dominiću tudi predal dokumentacijo s podatki geodetske uprave o oceni vrednosti poslovnih prostorov, ki so bili ocenjeni na 143.000 evrov, od tega delež, ki je v lasti drugi štirih občin, na 90.000 evrov, ostalo pa predstavlja vrednost poslovnih prostorov v lasti občine Radlje, ki pa jih ta tudi dolgoročno ni nameravala prodati, saj da jih sama potrebuje, je razložil Bukovnik.

"Pojasnite mi, kje je tu korist za Občino Radlje ob Dravi," je danes navzoče na sodišču vprašal radeljski župan, ki je, kot je razbrati iz njegovega zagovora, Dominiću ponujal možnost najema ali odkupa poslovnih prostorov v lasti preostalih štirih sosednjih občin.

Bukovnik je povedal, da je bil njegov namen samo ta, da zavod prostore najame kjerkoli drugje, "samo pri Marjanu Potniku ne". Enako kot na predobravnavnem naroku julija letos je tako tudi danes zanikal očitano mu kaznivo dejanje jemanja podkupnine v korist občine in dejal, da nikoli ni zahteval od Alena Dominića, da mora zavod odkupiti prostore kot pogoj za to, da bi nato z njim podpisal koncesijsko pogodbo.

Dominić pa trdi drugače. Vztraja, da je Bukovnik avgusta 2016 od njega zahteval, da zavod kupi poslovne prostore v vrednosti 90.000 evrov v zameno za podpis koncesijske pogodbe. "Nakup nepremičnin ni bil med razpisnimi pogoji za pridobitev koncesije," je med drugim spomnil Dominić, ki se mu tudi ni zdelo primerno najemati prostorov v solastništvu občine, na območju katere bi nato izvajal dejavnost pomoč na domu.

Zato se za najem v omenjeni stavbi ni odločil, občini pa je postavil rok za podpis z njegove strani že podpisane koncesijske pogodbe, saj se je bal finančnih posledic. Ker občina zavodu v roku ni vrnila podpisane pogodbe, je nato sam 19. avgusta od podpisane pogodbe odstopil.

Se je pa medtem po poizvedovanju mariborskega sodišča izkazalo, da je v zemljiški knjigi kot lastnica celotne stavbe na naslovu Mariborska cesta 4 vpisana samo Občina Radlje ob Dravi, ne pa tudi občine Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta in Vuzenica, ki so vse nekdaj spadale pod skupno radeljsko občino.

V zvezi s tem je danes v spis Bukovnikova zagovornica Irma Pavlinič Krebs vložila obrazložen dokazni predlog, iz katerega izhaja, da delitev omenjene in še dveh stavb v Radljah izhaja iz premoženjsko-delitvene bilance in posebnega sporazuma, da pa občine doslej niso izvedle vseh potrebnih postopkov za vpis lastnine v zemljiško knjige. So se pa "obnašale" kot solastnice, saj so si redno letno delile prihodke in stroške, vezane na stavbe.

Nadaljevanje glavne obravnave v sojenju Bukovniku, sicer članu stranke SD, je predvideno 28. novembra, ko bo sodišče na zaslišanje povabilo več prič. Na eni od naslednjih obravnav, a ne še prihodnjič, pa bo na predlog Bukovnikove strani zaslišan tudi glavni tajnik stranke SD Dejan Levanič, s katerim se je Dominić o tej zadevi pogovarjal.

Storitev pomoč na domu v občini Radlje od junija 2017 izvaja zavod ŠKTM.